Nyheter

”Sänkt ränta stärker byggmarknaden”

Sänkningen av styrräntan tas emot med glädje av Sveriges Byggindustrier. <br></br> — Det skulle inte förvåna mig om vi får se ytterligare sänkningar före sommaren, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på BI.

Räntesänkningen i december förra året ledde till ett ökat intresse för nya bostäder bland hushållen, konstaterar Fredrik Isaksson. Onsdagens besked från Riksbanken om ytterligare sänkning av räntan kommer att stärka bygginvesteringarna ytterligare.

— Många företag inom byggindustrin har för närvarande svårt att finansiera verksamheten. Problemen handlar främst om bankernas allt hårdare kreditprövning, men sänkta räntekostnader för hushållen leder till att fler kunder på bostadsmarknaden kan säkerställa sin finansiering, säger Fredrik Isaksson.

Han anser trots det att problemen med dåligt fungerande finansmarknader, där stramare kreditgivning till företag och hushåll, kvarstår. Men hopp finns om framtiden.

— Det skulle inte förvåna mig om vi får se ytterligare sänkningar före sommaren, vilket också signaleras av Riksbanken. Jag ser ännu inga tydliga tecken på en snar vändning i ekonomin men det mycket kraftfulla agerandet i dag förbättrar i alla fall förutsättningarna.