Nyheter

SEHED förvärvar skuldtyngd Stockholmsbyggare

Sehed och Erlandsson Bygg i Stockholm har kommit överens om ett förvärv. Foto: Getty Images

I höstas ansökte Erlandsson Bygg i Stockholm AB om företagsrekonstruktion. Bolaget meddelar nu att man planerar för att lämna rekonstruktionen bakom sig och göra comeback – med SEHED som ny ägare. 

Den 26 augusti 2020 ansökte Erlandsson Bygg i Stockholm, som varit verksamt i Stockholm sedan 1990-talet, om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt.  Verksamheten expanderade kraftigt fram till hösten 2020 då bolaget på grund av ekonomiska problem relaterade till tidigare nybyggnadsprojekt tvingades ansöka om företagsrekonstruktion. Bolagets skulder uppgick till cirka 162 miljoner kronor. 

Rekonstruktionen har inneburit att bolaget genomgått genomgripande förändringar som bland annat innefattat personalneddragningar, besparingar av overheadkostnader och nya effektivare arbetsrutiner.

Erlandsson Bygg i Stockholm meddelar via ett pressmeddelande att man planerar för att kunna lämna rekonstruktionen bakom sig och för en comeback med en verksamhet inom framförallt byggservice och en mer begränsad verksamhet inom nyproduktion. Avsikten är att bolaget med drygt 50 anställda fortsätter att utveckla en kundanpassad och vinstgivande verksamhet i Stockholmsområdet.

Inom kort kommer bolaget att lägga fram ett förslag till ackord till sina borgenärer. Under förutsättning att bl.a. ackordsförslaget accepteras kommer SEHED, som ny ägare till bolaget, att ta över verksamheten i anslutning till att ackordet ska betalas. SEHED, som har en stark ekonomisk ställning, har det kapital som erfordras för att Erlandsson Bygg i Stockholm åter ska få en stabil bas för sin framtida verksamhet, skriver de i pressmeddelandet.

SEHED har starka byggmästartraditioner och den äldsta delen av företagsgruppen har varit verksam i över 100 års tid. Hittills har de saknat byggservice i sitt verksamhetsutbud.

Tillsammans beräknas Erlandssons Bygg i Stockholm och SEHED få en omsättning på ca 2,5 MDR och kommer att sysselsätta närmare 500 medarbetare.