Nyheter

”Ser ganska prekärt ut för byggsektorn”

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Det pågående kriget i Ukraina och en segdragen cementkris gör att det ser ganska prekärt ut för byggsektorn, enligt Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.
– Det påverkar viljan att investera eller starta projekt, säger hon.

När två veckor har gått sedan Ryssland rullade in i Ukraina börjar Byggföretagen få en bra bild av vad som främst oroar medlemsföretagen.

– Det är framför allt de stigande priserna på drivmedel där kostnaderna nu är absurda, som oroar. Men också råvaru-priserna och framför allt trä. Detta är egentligen något som började redan för ett och ett halvt år sedan.

Vad kan ni göra?

– Vi kan inte gå in och påverka enskilda avtal eller vilka avtal man ska ingå, utan det här är ju affärsmässiga beslut som vi inte lägger oss i. Men vi försöker genom våra entreprenadjurister och rådgivningen här stötta så mycket vi kan genom att att uppmärksamma kostnadsändringarna och ta fram informationsmaterial. Vi kan till exempel uppmana beställarna att ta hänsyn till osäkerheten som nu råder. De vi annars försöker påverka nu är beslutsfattarna och då gäller det den höga skatten på drivmedlen.

”Ser ganska prekärt ut för sektorn”

De råvarupriser som nu stiger är densamma som steg under pandemin, enligt Tanja Rasmusson.

– Det handlar om trä, järn, stål, drivmedel och energi. Den bedömningen vi gör är att priserna på dessa råvaror inte kommer att falla till de priserna som var innan pandemin. Så detta kommer sannolikt att påverka till exempel hur många bostadsbyggen som kan påbörjas. Så kriget och cementkrisen, som ännu inte är löst, gör att det ser ganska prekärt ut för sektorn.

Det blir alltså svårare att byggstarta större projekt?

– Ja, dels blir det svårare att få finansiering i ett osäkert läge. Om man sen inte vet hur lång tid ett projekt kommer att ta att bygga eller vad det kommer att kosta så påverkar det naturligtvis viljan att investera eller starta ett projekt. Det här kommer vi att återkomma till i vår konjunkturprognos strax efter påsk.

Är upp man uppriktigt orolig bland medlemsföretagen?

– Ja, det är man. Oron fanns redan under pandemin och förvärrades på grund av cementkrisen och har inte alls blivit bättre sedan kriget startade. Det här är som med pandemin, vi får följa det dag för dag.