Nyheter

Ser storheten i de små projekten

Det är lika stort att laga potthål i vägarna som att skapa prestigebyggnader. Det menar Peter Wågström, NCC:s vd och koncernchef sedan två år. ”Jag brinner för samhällsbyggnadsfrågor. Vi vill vara en del av systemet och vara med att bygga fungerade samhällen”.

Peter Wågström är byggnadsingenjör i grunden men läste vidare till lantmätare med fastighetsekonomisk inriktning. Trots att han har en bakgrund inom främst fastighets- och bostadsutveckling, han var bland annat med och startade NCC Housing, har han rankats som en av Sveriges mäktigaste inom infrastruktur av tidningen På Väg. Peter Wågström gör själv ingen skillnad mellan att bygga hus eller vägar, och han vill inte peka ut något område som varken viktigare eller roligare.

– Jag brinner för samhällsbyggnadsfrågor. Helhetssynen är viktig. Vi bygger inte bara hus utan måste ha bredden för att kunna skapa hållbara system som fungerar i framtiden. På så sätt bidrar vi till att utveckla samhället.

Även om helheten är viktig, består den trots allt av en massa detaljer. Peter Wågström levererar ett något oväntat svar när vi – under en intervju i Visby i samband med Almedalsveckan – frågar vad som är det häftigaste som han varit med och byggt.

– Jag är stolt över de små, dagliga projekten. Det kan handla om att laga potthål i en väg i en liten kommun eller att lämna över en förskola i utlovad tid. Då är vi en del av systemet som får samhället att fungera.

NCC har cirka 4000 pågående projekt, varav flertalet är av mindre karaktär. Dessa är inte bara viktiga för kommunerna utan även för NCC.

– De små och medelstora projekten är extremt viktiga för vår löpande verksamhet. De utgör ”bodyn” som håller personalen sysselsatt och ekonomin rullande.

Men visst är Peter Wågström stolt över de prestigeprojekt som NCC har på sin meritlista. Han nämner Turning Torso, Globen, Öresundstunneln, Norrströmstunneln och E4 Rotebro, där man testar en ny lösning för brobyggande.

– De stora och ”häftiga” projekten är naturligtvis viktiga för oss, inte minst för medarbetarna. Idag väljer folk jobb efter projekt. Många vill jobba med stora spännande projekt och söker sig snarare till ett projekt än till ett företag. Då gäller det att kunna erbjuda utmaningar.

NCC har idag verksamhet i åtta länder, men några planer på att erövra nya marknader finns inte inom de närmaste åren.

– Fram till 2015 har vi sagt att vi ska verka på de marknader där vi redan finns. Men genom att fokusera på det vi kan och utnyttja vår kompetens och våra kontakter hoppas vi kunna växa på befintliga marknader. Vi har prioriterat upp Ryssland och Tyskland eftersom det tar för lång tid att bygga bostäder i Sverige. Vi försöker också lära oss av Finland, där det påbörjades dubbelt så många bostäder som i Sverige 2010. 

Att öka bostadsbyggandet är ett intresse som NCC delar med övriga byggföretag. För Peter Wågström finns lösningen inom det industriella byggandet. Han vill få en ökad acceptans för det repetitiva byggandet.

– Industriellt byggande, som grundar sig på återupprepning, är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att bygga. När det gäller fastigheter finns en tradition i Sverige att man ska bygga unikt varje gång trots att det är mer logiskt att återupprepa en fungerande lösning. Se bara på bilbranschen.

Peter Wågström menar att man skulle kunna sänka kostnaderna med upp till 30 procent genom att bygga på detta sätt. Det största hindret mot det repetitiva byggandet är de kommunala särkrav som, enligt Peter Wågström, förstör för den industriella logiken. Enligt honom borde man istället införa tuffare nationella krav för byggandet så att kommunerna inte behöver sätta upp särkrav som fördyrar och fördröjer processen.

– Varför ska det i Sverige behöva ta tio år att få fram färdiga radhus när vi i Finland kan klara det på fyra år och i Tyskland på ett år?

Något annat som skulle få ner kostnaderna på bostäder är en EU-norm för exempelvis byggmaterial och åtminstone en nordisk nivå för olika byggmetoder och exempelvis hur man mäter energi.

– Om vi breddar marknaden leder det till billigare byggmaterial. Skulle vi ha samma normer för exempelvis branddörrar i Tyskland som i Sverige skulle det helt plötsligt vara 90 miljoner människor som delar på kostnader för produktutveckling. Lokala regler ger en massa delmarknader som hindrar samarbete. Men detta är en politisk fråga som inte NCC kan lösa.

Att NCC har valt att gå in som en av tre finansiärer (tillsammans med Tyréns och Nordea) i Nybyggarkommissionen är också ett sätt att dra sitt strå till stacken när det gäller att lösa bostadsproblematiken. Kommissionen, som leds av förre statsministern Göran Persson, ska ge förslag på hur vi ska minska bostadsbristen i storstadsregionerna som inte hänger med i inflyttningstakten

– Det byggs alldeles för lite bostäder idag och det har det gjort de senaste 20 åren. Det här är vårt bidrag till bostadsdebatten, säger Peter Wågström. Det ska bli spännande att få förslag på åtgärder från välrenommerade politiker. Men detta är en oberoende utredning där politikerna, och inte finansiärerna, står som avsändare.

Apropå politik. Hur mycket makt har du som vd för ett av Sveriges största byggföretag?

– Makt är relativt, men visst är det klart att man kan påverka. Jag sitter på en sådan position där jag kan avgöra om vi ska delta eller inte delta i olika projekt.

Har du en bra relation med Stefan Attefall?

– Både jag och mina kollegor på andra byggföretag försöker bidra till att driva utvecklingen genom att bistå politiker med vår erfarenhet, kunskap och förslag till lösningar. Jag tycker att både Stefan Attefall och Boverket ska ha cred för att de lyssnat på oss, bland annat har de tagit intryck av den tyska planprocess-modellen och satt igång en svensk utredning.

Vilka är de tre viktigaste frågorna för dig?

– Arbetsmiljö, att få större acceptans för industriellt byggande och att införa en nordisk standard. Men att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatserna är den allra viktigaste sakfrågan. NCC har nollvision mot dödsolyckor och vi jobbar konsekvent med att säkra ett lågt skadeutfall. Man ska inte behöva skada sig, eller i värsta fall omkomma, på sitt arbete.

Hur mycket jobbar du?

– Jag jobbar faktiskt mindre idag än jag gjorde för några år sedan. Jag har duktiga medarbetare och är bra på att delegera. Det går inte att göra allting själv. Jag är heller inte den som petar i detaljer utan jag litar på mina medarbetare.

Hur viktigt är det med lobbying?

– Almedalen är ett exempel på en plats där det är intressant att finnas med. Där möts man i skärningen mellan politik och näringsliv och det är ett bra tillfälle att föra dialog, skapa debatt, testa idéer, byta erfarenheter och delta i politikermöten. Alla är tillgängliga och har avsatt tid för detta. Till vardags är agendan ofta fullbokad.

Susanne Bengtsson
[email protected]

Intervjun publicerades i Byggvärlden nr 12-2013

 

FAKTA

Namn: Peter Wågström.

Ålder: 49.

Aktuell: Vd och koncernchef för NCC sedan april 2011.

Bakgrund: 2009-2011 affärsområdeschef NCC Housing (bostadsutveckling), 2004-2008 affärsområdeschef NCC Property Development (kommersiell fastighetsutveckling), 1998-2004 fastighetschef och dotterbolags-vd på Drott (sedemera Fabege), 1991-1998 olika roller inom fastighetsanalys och fastighetsutveckling på Skanska, 1985-1986 biträdande utsättare och arbetsledare på ABV vid uppförandet av nya stadsbiblioteket i Uppsala.

Familj: Fru och två barn.

Bor: Stockholm.

Intressen: Alpin skidåkning, golf, tennis, skog och jakt.