Nyheter

Setra och ByggPartner går samman i träprojekt

Ängbykyrkan i Bromma. Illustration: Arkitekturstudio Witte

Träindustriföretaget Setra och ByggPartner har utformat ett gemensamt koncept för totalentreprenader av trästommar.

Bakgrunden är det stora intresset för träbyggnader. Setra ska stå för produktion och leveranser av stommar i korslimmat trä, medan ByggPartner står för montage. Projektledning och projektering sker i samverkan, men under ledning av ByggPartner.

– I ByggPartner har vi en kompetent och erfaren samarbetspartner på entreprenadsidan. Vi har en upparbetad relation och ett arbetssätt som öppnat upp för att vi nu kan samla kompetensen och ta ansvar för hela stommen, från projektering till montage, säger Anna-Lena Gull, senior affärsspecialist för bygglösningar på Setra.

Det första projektet med det nya konceptet totalentreprenad är en tillbyggnad av Ängbykyrkan i Bromma i västra Stockholm. Tillbyggnaden är ritad av Arkitekturstudio Witte på uppdrag av Svenska kyrkan och får en stomme i limträ och KL-trä. 

– Branschen är van vid att jobba med totalentreprenader när det gäller stommar av betong. När byggande i trä nu ökar är det många som efterfrågar ett liknande upplägg även för trästommar, säger ByggPartners entreprenadchef Johan Karlsson