Nyheter

Ska se över kapacitet av arbetskraft

Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringen har beslutat att utse samordnare som ska se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen för att kunna säkerställa ett ökat bostadsbyggande.

Samordnarna ska särskilt följa upp kvinnors situation i branschen.

Boverket bedömer att ca 700 000 bostäder behöver byggas till 2025 för att utbudet ska motsvara behoven. Det råder för närvarande brist på ett flertal yrkeskategorier inom byggbranschen och Arbetsförmedlingen bedömer att rekryteringsproblemen inom branschen kommer att öka de kommande åren.

– För att kunna bygga mer måste vi bland annat se till att det finns tillräckligt mycket folk och gärna fler kvinnor inom byggbranschen. Det är också nödvändigt att bättre ta tillvara de nyanlända svenskarnas kompetenser. Det här uppdraget kommer även att ge oss en övergripande bild av pågående insatser och vad som måste göras för att kunna stimulera bostadsbyggandet, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår att:

  • Identifiera kapacitetsbrister avseende arbetskraft inom byggbranschen
  • Identifiera och följa upp redan pågående insatser och föreslå åtgärder för både statliga och kommunala aktörer samt byggbranschens olika parter
  • Särskilt följa upp kvinnors situation i byggbranschen och föreslå åtgärder som leder till att fler kvinnor anställs och stannar kvar i branschen

Samordnarna utses inom kort. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 december 2016.