Ska utreda fördyringar vid infrastrukturprojekt

Ska utreda fördyringar vid infrastrukturprojekt
Thomas Eneroth, infrastrukturminister, vill utreda fördyringar i stora infrastrukturprojekt. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det har skett en kraftig kostnadsutveckling för byggandet av infrastruktur. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att  utreda fördyringar vid infrastrukturprojekt.

Kostnaden för stora infrastrukturprojekt har en benägenhet att skena iväg. Trafikverket ska analysera kostnadsutvecklingen vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt.

 – Regeringen gör rekordstora infrastruktursatsningar för att ställa om transportsektorn och knyta ihop landet. Jag vill att vi säkerställer att varje skattekrona används på bästa sätt. Därför får Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen och återkomma med förslag på åtgärder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Trafikverket ska bland annat se över anbud och jämföra dem med bedömda kostnader i olika typer av entreprenader och projekt. Även avvikelser i slutkostnad ska analyseras.

Trafikverket ska genomföra uppdraget i samverkan med berörda aktörer och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 26 mars 2021.

Relaterade artiklar

Så här ska regeringen knäcka arbetslivskriminaliteten
Nytt regeringsinitiativ ska utestänga oseriösa aktörer
Byter namn till Veidekke Asfalt
”Infrastruktursatsningar lämpar sig inte för populism”