Nyheter

Ska utreda fördyringar vid infrastrukturprojekt

Thomas Eneroth, infrastrukturminister, vill utreda fördyringar i stora infrastrukturprojekt. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det har skett en kraftig kostnadsutveckling för byggandet av infrastruktur. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att  utreda fördyringar vid infrastrukturprojekt.

Kostnaden för stora infrastrukturprojekt har en benägenhet att skena iväg. Trafikverket ska analysera kostnadsutvecklingen vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt.

 – Regeringen gör rekordstora infrastruktursatsningar för att ställa om transportsektorn och knyta ihop landet. Jag vill att vi säkerställer att varje skattekrona används på bästa sätt. Därför får Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen och återkomma med förslag på åtgärder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Trafikverket ska bland annat se över anbud och jämföra dem med bedömda kostnader i olika typer av entreprenader och projekt. Även avvikelser i slutkostnad ska analyseras.

Trafikverket ska genomföra uppdraget i samverkan med berörda aktörer och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 26 mars 2021.