Nyheter

Skakig omvärld påverkar Skanska

Minskade intäkter men en ökande orderingång. Skanskas senaste kvartalsrapport innehöll toppar och dalar. Klart är att en skakig omvärld nu påverkar företaget.

I årets tredje kvartalsrapport, som kom under torsdagen, redovisar Skanska minskade intäkter jämfört med samma period förra året. Intäkterna hamnar på 32 051 miljoner kronor (32 654).

Företagets orderingång ökade från 28,8 miljoner kronor under det tredje kvartalet förra året till 34,2 miljoner kronor under motsvarande period i år.

— Under det tredje kvartalet har vi haft en fortsatt positiv utveckling avseende orderingången. Även fjärde kvartalet har inletts med flera stora order och vi ser goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling, kommenterar Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i rapporten.

Utvecklingen ser olika ut i olika länder. Sverige, Polen, USA och Storbritannien levererar goda resultat och marginaler, medan Tjeckiens svaga marknad påverkar verksamheten där. Verksamheten i Norge, Finland och Latinamerika påverkas negativt av projektnedskrivningar.

Orosmolnet framöver är den skakiga omvärlden.

— Den allmänna osäkerheten avseende den makroekonomiska utvecklingen kan påverka framtida investeringar, säger Johan Karlström i rapporten.

Skanska konstaterar att anläggningsmarknaden är fortsatt stabil medan bostadsmarknaden är skakig.

— Det nya marknadsläget innebär att både försäljningstakten och antalet nystartade projekt inom bostadsutveckling kommer att minska. Vi kommer därför att successivt anpassa verksamheten till rådande marknadsförhållanden fortsätter Karlström.

Till Nyhetsbyrån Direkt säger Karlström att köparna har blivit mer försiktiga vilket påverkat företaget negativt, mer i Sverige och Finland än i Norge. Sedan har det kommit en positiv bieffekt av den ekonomiska turbulensen.

— Det finns en ökad efterfrågan på säkra fastighetsplaceringar. Vi passar i det fönster som kommer på att sälja våra färdigställda fastigheter, säger Johan Karlström till Nyhetsbyrån Direkt.

Skanskas vinst före skatt blev i stort sett oförändrad under det tredje kvartalet, jämfört med samma period förra året: 1 658 miljoner kronor (1 656).