Nyheter

Skåneinitiativ för energibesparing

De allmännyttiga bostadsbolagen har fått sitt eget ”Kyotoprotokoll”. Ägarbolagen till nästan en halv miljon hyresrätter har kommit överens om att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2016.

Det blev resultatet av en energikonferens arrangerad av Sabo, de allmännyttiga bostadsbolagens organisation. Som sista punkt på torsdagens konferens röstade företrädare för 80 kommunala bostadsbolag om hur stor utmaning de antar för att minska sin energiförbrukning.

— Resultatet blev över all förväntan. Bostadsbolagen har verkligen spänt bågen, säger Ulrika Jardfelt, chef för Fastighetsutveckling på Sabo.

Bostadssektorn står för 40 procent av energianvändningen i Sverige. De kommunala bostadsbolagen står i sin tur för 10 procent av sektorns förbrukning, enligt Sabo:s beräkningar. Förslaget på gemensamt åtagande som klubbades igenom under den fullsatta Sabo-konferensen ”Energiutmaningen” innebär ett tufft åtagande. Bostadsbolagens företrädare beslutade att anta utmaningen att göra en energibesparing på 20 procent fram till 2016. Omkring 200 beslutsfattare i allmännyttiga bolag, vd-ar och styrelseledamöter, stod bakom beslutet. Flera av dem valde att underteckna avsiktsförklaringen direkt.

— Flera bostadsbolag har under konferensen berättat om hur de sparat energi även utan att genomföra omfattande åtgärder eller kostsamma investeringar. Jag tror det blev väldigt tydligt för våra medlemmar att det går att sänka energiförbrukningen även med små medel.

Kyotoprotokollet står som förebild för det som Sabo döpt till ”Skåneinitiativet”. När målsättningen nu är satt kommer bostadsbolagens företrädare att kunna ansluta sig genom att skriva under en avsiktsförklaring om att spara energi.

— Det är inte begränsat till allmännyttiga bostadsbolag, vi välkomnar alla som är intresserade att ansluta sig till Skåneinitiativet, säger Ulrika Jardfelt.

Nästa vecka kommer en delegation från konferensen att besöka näringsminister Maud Olofsson för att överräcka Skåneinitiativet och berätta mer om bostadsbolagens åtagande.