Nyheter

Skanska bygger sjukhus i USA

Byggjätten Skanska har fått i uppdrag att bygga ett sjukhus i Virginia, USA. Kontraktet är värt cirka 340 miljoner kronor.

Sjukhuset kommer att heta Smyth County Community Hospital och ska ligga i Marion. Uppdraget omfattar en cirka 16 000 kvadratmeter stor trevåningsbyggnad som ska rymma vårdavdelningar, kontor och flera specialistmottagningar.

Skanska ska ansvara för både utformning och byggledning av projektet. Ambitionen är att byggnaden ska miljöklassas enligt Leed-systemet.

Arbetet på plats inleds i juli och ska vara klart i december 2011.