Nyheter

Skanska bygger spårväg i LA

Skanska ska bygga spårväg i Los Angeles, USA, för cirka 3,8 miljarder kronor.

Företaget har, i joint venture med Traylor Brothers, Inc., skrivit kontrakt med Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority om att bygga Regional Connector, en underjordisk förbindelse för spårvägen i centrala Los Angeles, USA.

Det totala kontraktet för joint venture-bolaget Regional Connector Constructor är värt USD 918 M, cirka 6 miljarder kronor. Skanska USA Civil inkluderar hela sin andel, cirka 3,8 miljarder kronor, i orderingången för andra kvartalet 2014.

Regional Connector-projektet omfattar design och byggnation av en tre kilometer lång dubbelspårig tunnel, inklusive tre nya stationer, i centrala Los Angeles.

Arbetet påbörjas med en gång och projektet beräknas vara avslutat i oktober 2020.

Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.