Nyheter

Skanska bygger ut fängelse i USA

Skanska har fått uppdraget att leda utbyggnaden av ett fängelse i North Carolina, USA. Kontraktssumman uppgår till cirka 900 miljoner kronor.

Kontraktet gäller anläggningen Hammond Road Detention Center, som nu ska utökas med cirka 38 000 kvadratmeter. Utbyggnaden ska rymma 672 intagna, varav 224 i isoleringsceller och resten i åtta sovsalar.

Byggnaden ska även rymma storkök, tvättstuga, samt lokaler för inskrivning, sjukvård, administration och ett kriminaltekniskt laboratorium.

Skanska har inlett det förberedande arbetet och anläggningen ska vara klar 2012. Kontraktet är värt 146,9 miljoner dollar.