Skanska får nya arbeten vid Slussen

Skanska får nya arbeten vid Slussen
Flygbild över Slussen. Foto: Skanska

Skanska, som sedan tidigare genomför fyra entreprenader vid Slussen, har fått uppdraget att utföra kvarstående och tillkommande arbeten för 1,5 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skanska och Exploateringskontoret, Stockholms stad, har kommit överens om ny riktkostnad för kvarstående och tillkommande arbeten vid ombyggnaden av Slussen, Stockholm. Den nya riktkostnaden genererar en orderingång på cirka 1,5 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 2021. 

Tillkommande arbeten omfattar bland annat grundläggning och konstruktion av byggnaden som kallas Mälarterrassen, som integreras i stadens anläggning. Finplanerings- och landskapsarbeten längs Katarinavägen och Södermalmstorg ingår också. Därtill omfattas stomkompletterings- och installationsarbeten, arbeten med en konstbyggnad, inklusive provisorier längs Tranbodarna, samt landfästen för en ny gång- och cykelbro, vilka tidigare inte varit reglerade. Sammantaget innebär detta även en förlängd entreprenadtid, bland annat på grund av arkeologiska utgrävningar.

Skanskas uppdrag vid Slussen startade under 2015. I det nya avtalet med tillkommande arbeten fastställs färdigställandet till den första juni 2025.

Skanska genomför sedan tidigare fyra entreprenader vid Slussen: Själva slussen med tillhörande avbördningskanaler, Slussbron, lågbroar, kaj- och förstärkningsarbeten samt arbeten med en handelsplats under Katarinavägen. Dessutom utför Skanska stomkompletteringar för det framtida bussgaraget.

Relaterade artiklar

Skanskas byggverksamhet går starkt
Skanska omorganiserar i ledningen
Svevia tillsätter ny chef för Stora projekt inom anläggning
Skanskas nya vd om drivkraften och fokusområdena