Nyheter

Skanska vinstvarnar i USA

Bild från ett av Skanskas tidigare projekt i New York. Foto: Susanne Bengtsson

Skanska meddelar nedskrivningar om totalt 1,3 miljarder kronor i USA, majoriteten rör intäkter från två stora OPS-projekt.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet väntas uppgå till cirka 0,5 miljarder kronor (1,5).

Chefen för affärsområdet USA Civil, Richard Cavallaro, lämnar sin post med omedelbar verkan. 

Richard Cavallaro får lämna ansvaret för USA Civil, och han ersätts av Don Fusco som tillträder med omedelbar verkan. Don Fusco har varit anställd hos Skanska i 16 års tid.

Skanska gör projektnedskrivningar på 0,9 miljarder kronor relaterade till byggfasen av två pågående OPS-projekt i USA. Projektnedskrivningarna orsakades av ytterligare kostnadsökningar till följd av lägre produktionstakt och förseningar.

Skanska gör också goodwillnedskrivningar om 0,4 miljarder kronor, utan kassaflödespåverkan, avseende processen att lämna den amerikanska energisektorn.

Vidare har bolaget lagt upp en ny strategi för den amerikanska verksamheten vilken kan sammanfattas i fyra punkter.

* Avstå från anbud på så kallade mega design-build OPSprojekt.

* Avstå från anbud på så kallade Engineering, Procurement and Construction (EPC) projekt.

* Utforska en försäljning av energiverksamheten.

* Stänga ned projektutvecklingsfunktionen inom infrastrukturutveckling.

Skanska kommenterade rapporten på en telefonkonferens på fredagsmorgonen. Byggkoncernen Skanska ser framför sig att det kommer att ha ”döda intäkter”, det vill säga intäkter med nollmarginal, på omkring 0,8 miljarder dollar i USA-byggverksamheten under 2019. Det sade finanschefen Magnus Persson.
– Den absoluta majoriteten av de något över 800 miljoner dollarna rör intäkter från dessa två projekt”, sade han efter att Skanska meddelat om projektnedskrivningar på 0,9 miljarder kronor relaterade till bygget av två OPS-projekt (offentlig-privat-samverkan) i USA.

– Ett av dessa projekt har varit problematiskt under viss tid”, sade vd:n Anders Danielsson med tillägg att nedskrivningarna kommer i spåren av bolagets strategiska översyn av den amerikanska verksamheten Denna översyn är nu helt genomförd, fortsatte han.

Skanska har kommit omkring halvvägs i projekten som är ”stora och komplexa”. I spåren av lägre produktionstakt och förseningar har Skanska kalkylerat tidigare produktivitet för framtiden och har nu tagit tillräckligt med nedskrivningar för att det ska räcka för resterande del av projekten.

– Vi kommenterar inte vilka projekt det rör sig om av respekt för kunder och samarbetspartners, säger Anders Danielsson.

Till Di sade IR-chefen André Löfgren på torsdagskvällen att problemen rör de enda två OPS-projekt som bolaget har i gång för närvarande i USA. Enligt Di rör det sig därmed om vägbygget I-4 Ultimate samt flygplatsrenoveringen.

Dessa två projekt ska enligt Skanskas hemsida färdigställas 2021 respektive 2022. Skanska har angivit att dessa projekt gett byggordervärden om 6 respektive 23 miljarder kronor.

Den nya vd:n Anders Danielsson säger på fredagen att Skanska valt att framöver avstå från anbud på så kallade mega design-build OPS-projekt eftersom att bolaget bedömer att risken i förhållande till potentiell avkastning (risk/reward) inte är attraktiv.

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden