Nyheter

Skanska vinstvarnar – nedskrivningar i bygg

Tabell: Skanskas preliminära rörelseresultat för helåret 2017 fördelat på segment. SME-förväntningarna på den gulmarkerade siffran låg på 2,75 miljarder kronor inför onsdagens vinstvarning. Källa: Skanskas pressmeddelande

Skanskas omstrukturering av byggenheterna, till följd av svag resultatutveckling, innebär en nedskrivning om totalt 1 miljard kronor, som inte har påverkan på kassaflödet. 


Till det kommer en kostnad för omstrukturering om cirka 100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017.

Det framgår av ett pressmeddelande där Skanska vinstvarnar för helåret.

Skanska vinstvarnar för helåret 2017 till följd av nedskrivningar och förslår bibehållen utdelning.

Skanska meddelar att rörelseresultatet för 2017 väntas bli 5,3 miljarder kronor, med nedskrivningar på totalt cirka 1,1 miljarder kronor.

”Resultatet för byggverksamheten utanför Norden är mycket otillfredsställande under det fjärde kvartalet 2017”, heter det.

Vidare gör Skanska projektnedskrivningar i den polska byggverksamheten som belastar resultatet med cirka 400 miljoner kronor. Skanska har gjort en strategisk översyn under hösten och kommer att genomföra en omfattande omstrukturering för att förbättra lönsamheten.

Den strategiska översynen och dess åtgärder belastar resultatet i fjärde kvartalet med totalt cirka 1,1 miljarder kronor, och cirka 600 miljoner i 2018.

Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 5,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinst per aktie på 12 kronor. Här låg SME Direkts konsensus på ett rörelseresultat om 6.597 miljoner kronor för helåret 2017.

Styrelsen föreslår bibehållen utdelning om 8:25 kronor per aktie. Det kan ställas mot SME:s konsensus 8:54 kronor per aktie.

Skanskas rörelseresultat för januari-september 2017 var 4.766 miljoner kronor, vilket med den på onsdagen aviserade förväntningen på helårsresultat innebär att bolaget väntar sig ett rörelseresultat på 534 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (då alltså strategisk översyn med åtgärder belastar resultatet med 1,1 miljarder kronor).

Enligt SME Direkt per den 7 november väntade sig analytikerna ett rörelseresultat på 1.831 miljoner för samma kvartal, eller 1.352 miljoner kronor exklusive reavinster.

Nyhetsbyrån Direkt