Nyheter

Skanskas aktie föll efter rapport

Skanskas resultat var i underkant mot vad analytikerna hade förväntat. Aktien föll med fyra procent efter presentationen av fjolårets siffror. Men från Skanskaledningens sida var tongångarna positiva.

Skanska redovisar ett resultat efter finansnetto på 1 726 miljoner kronor för 2007 års fjärde kvartal. Intäkterna ökade med 15 procent i byggverksamheten och intäkterna uppgick till 138,8 miljarder kronor.

— Om vi ser till målsättningen vi satte upp för tre år sedan så har vi nått målet för byggverksamheten. Vi har haft ett fantastiskt resultat på byggsidan. 23 nya projekt påbörjade under året, säger Stuart Graham, avgående vd och koncernchef för Skanska.

Den totala omsättningen blev högre än väntat, 38,4 miljarder kronor mot förväntade 38,2. Men resultatet i sin helhet blev sämre än vad analytikerna förutspått.
— Det blev lite lägre än väntat, men orderingången och kassaflödet såg bra ut, säger Jonas Andersson, analytiker på ABG Sundal Collier.

Efter att bokslutet offentliggjorts föll Skanskas B-aktie fyra procent, till 110,25 kronor.
— Det borde inte ha blivit en fullt så negativ reaktion från marknaden. Men i och för sig så har hela börsen fallit under dagen, säger Jonas Andersson.

Skanskas ledning uttryckte oro över utvecklingen på bostadsmarknaderna i Norden. Marknaden saktar in till följd av ekonomisk osäkerhet, räntehöjningar och striktare långivning.
— Den osäkra ekonomiska utvecklingen är ett problem, vi har väldigt svårt att överblicka hur framtiden ser ut, säger Stuart Graham.
— Vi nådde inte våra mål i Danmark, Norge och Finland, konstaterar Hans Biörck, vice vd för Skanska.