Nyheter

Skanskas nya koncept

Solceller, solfångare och återvinning av avloppsvatten är några av lösningarna i Skanskas nya koncept för att renovera miljonprogramsområdena. Men det är först 2010 som marknaden vaknar till liv på allvar, enligt byggbolagets bedömning.

Under två år har Skanska utvecklat konceptet Miljonhemmet. Nu är det färdigt att marknadsföras till bostadsbolagen.
— Svenska Bostäder har använt delar av konceptet under tiden det utvecklats men det är först nu vi går ut och erbjuder det i färdigt skick, säger Madeleine Nobs, projektledare på Skanska, till Miljörapporten.

Konceptet innehåller en verktygslåda för att minska energi­förbrukningen i fastigheterna.
Här återfinns allt från etablerade åtgärder som nya fönster, tilläggs­isolering, återvinning av värme och individuell mätning av vatten och värme till mer nyare teknik som solfångare, solceller och återvinning av spillvärme i avloppsvatten.

— Vi kommer att kunna erbjuda hybridlösningar med sol­värme och solceller om kunderna vill ha det, säger Margaretha Linderstål, som medverkat i utvecklingen av Miljonhemmet.

Hur mycket energiförbrukningen minskas är beroende av vilka åtgärder som sätts in.
— Energiförbrukningen kan halveras i många fall. I Skanskas projekt i Alingsås där miljonprogram byggs om minskas energiförbrukningen ännu mer, säger hon.

Madeleine Nobs tror dock inte på ett genombrott i år.
— Många bostadsbolag inventerar sina renoveringsbehov nu och jag tror det kommer att hända väldigt mycket under 2010, säger hon.

Att det finns ett behov av renoveringar är tydligt. Men tror du att det kommer att finnas pengar?
— Om inte många fastigheter renoveras snart kommer de snart att vara i så dåligt skick och ha en så hög driftskostnad att ägarna inte har råd att äga dem. Antingen renoveras de eller så får vi se en mängd affärer där fastigheterna säljs till dem som har råd att renovera, säger Madeleine Nobs.

I konceptet ingår både energi­aspekter och boendefrågor som trygghet och att skapa en bra miljö — till exempel åtgärder för att integrera förorten med övriga staden genom att nya lägenheter byggs i miljonprogrammen.

— Det handlar främst om att bygga små lägenheter som inte finns idag för att locka 80-talisterna att flytta ut i förorterna, säger Madeleine Nobs.