Nyheter

Skärpt straff för fastighetschefen

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i den så kallade kriminalvårdshärvan, gällande mutbrott som begåtts under åren 2005-2010.
Fastighetschefen får skärpt straff, men de två konsulterna får sina fängelsestraff sänkta.

– 3 år och 6 månader får bedömas vara en sträng påföljd för en 70-åring, kommenterar förre överåklagaren Gunnar Stetler domen mot fastighetschefen.

Mannen som tidigare varit anställd som fastighetschef inom Kriminalvården och på Rikspolisstyrelsen döms för grova mutbrott till fängelse 3 år och 6 månader.

En vän till fastighetschefen, en av konsluterna, döms för medhjälp till de grova mutbrotten till fängelse 2 år och 6 månader. I Tingsrätten dömdes han till tre års fängelse. 

Två företagare döms för bestickning, det vill säga för att ha betalat mutor, till fängelse 2 år respektive villkorlig dom.
I Tingsrätten dömdes de till tre års fängelse, respektive villkorlig dom. 

Hovrätten anser att åklagarna har bevisat att den före detta fastighetschefen har tagit emot mutor av personer från företag som haft uppdrag med anknytning till Kriminalvårdens byggnationer av fängelser och häkten.

Fastighetschefen döms också för att ha tagit emot mutor från ett företag som träffat ett hyresavtal med Rikspolisstyrelsen.
Totalt har mutor till ett belopp om drygt 20 miljoner kr tagits emot.
Merparten av mutorna har betalats till ett bolag som fastighetschefens vän hade.

I anslutning till att Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen ingick avtal med tre av företagen har fastighetschefens vän, genom sitt bolag, träffat avtal med samma företag.
Dessa avtal gjorde det möjligt att betala ut ersättningar till vännens bolag. Ersättningarna har av hovrätten bedömts vara mutor för fastighetschefens tjänsteutövning i Kriminalvården och på Rikspolisstyrelsen. I ett par fall har mutor betalats direkt till fastighetschefen.

Åklagarna har begärt att betydande summor ska förverkas hos de tilltalade och hos bolag med anknytning till dem samt att vissa bolag ska åläggas företagsbot.
Hovrätten har beslutat att värdet av mutorna ska förverkas, men har avslagit förverkandeyrkandena i övrigt.

Två av bolagen har också ålagts företagsbot.

Förre överåklagaren Gunnar Stetler kommenterar hovrättens dom i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt för allmänhetens tilltro till rättsväsendet att det finns vilja och förmåga att lagföra personer på hög nivå inom den offentliga sektorn för korruptionsbrottslighet. Detta är viktigt inte minst ur förebyggande synvinkel. 3 år och 6 månader får bedömas vara en sträng påföljd för en 70-åring, säger förre överåklagaren Gunnar Stetler.

 

Bakgrund:

2009: Riksrevisionen granskar Kriminalvården och upptäcker att allt inte gått rätt till vid myndighetens upphandlingar.

2010: Riksenheten mot korruption börjar utreda fallet.

Feb 2012: Åklagaren begär drygt 76 miljoner kronor i kvarstad för att säkra värden av den misstänkta brottsligheten.

7 Feb 2013: Åtal väcks mot fyra personer: En tidigare fastighetschef på Kriminalvården i Norrköping, en konsult som var nära vän med fastighetschefen, en arkitekt och fd vd för ett stort arkitektkontor i Malmö samt en projektledare som företrätt Kriminalvården.

7 jan 2014: Rättegången inleds vid Stockholms tingsrätt.

2 Sep 2014: Tingsrättens dom meddelas. Den överklagas av samtliga, inklusive åklagaren.

Aug 2015: Förhandlingarna i Hovrätten inleds.

Dec 2015: Förhandlingarna avslutas.

31 mars 2016: Hovrätten meddelar dom.

Källa: Byggvärlden