Nyheter

Slussen får byggas om

Vy från vattentorget mot Södermalm. Bild: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Stockholms kommun får tillstånd att bygga en ny sluss med ny vattenreglering för Mälaren och att leda bort grundvatten bland annat i och omkring planerad bussterminal i Katarinaberget.

Slussen har fått det nödvändiga tillståndet som behövs för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren. På torsdagen meddelade mark- och miljödomstolen sitt beslut.

”Genom den nya regleringen av Mälaren minskar risken för översvämningar och därmed skador på bebyggelse och infrastruktur. Vidare kommer låga vattenstånd att undvikas vilket innebär fördelar för dricksvattenförsörjningen och sjöfarten”, skriver domstolen i sitt beslut.

– Det här är ett mycket glädjande besked och ett stort och viktigt steg mot nästa Slussen. Det innebär att vi kan bygga bort de stora översvämningsrisker som idag finns runt hela Mälaren och på det sättet trygga dricksvattnet för två miljoner människor, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen, i ett pressmeddelande.

Men för att få leda bort grundvatten från bussterminalen är kommunen dock beroende av utfallet i pågående prövning i Mark- och miljööverdomstolen, som behandlar ett överklagande av detaljplanen för bussterminalen. 

Dessutom kommer den nya domen angående vattenregleringen med stor sannolikhet att överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Detta måste ske senast den 6 mars. Först efter ett besked därifrån kan domen vinna laga kraft.

Ombyggnationen är ett komplicerat infrastrukturprojekt som kommer att pågå under flera år. Det kommer att bli störningar för boende i området, för förbipasserande och för trafik. Domstolen har satt frågor om eventuella skador på grund av grundvattenbortledning, buller och vibrationer på prövotid (ytterligare utredning). Villkor om buller och vibrationer har föreskrivits. 

Byggstart beräknas till sommaren 2014, och de förberedande arbetena är i full gång med främst ledningsomläggning. De stora trafikstörande arbetena startar 2015.