Nyheter

Småhusbyggare lovar bättring

Konsumentverkets kritik får företag att ändra avtal.

Konsumentverkets kritik mot ”oskäliga avtal”, som i vissa fall bryter mot lagen, har gjort att flera svenska småhusproducenter börjat se över sina avtal och ändra dem så att de överensstämmer med lagar och rättspraxis.

Ett av dessa företag är Älvsbyhus i Norrbotten.

– Vi har granskats av Konsumentverket långt innan den senaste rapporten kom och vet vad verket anser att vi bör förändra. Vi har därför redan kommit igång och i den praktiska verkligheten börjat tillämpa de förändringar verket vill se, säger Kent Johansson, vd på Älvsbyhus i Norrbotten.

Det som återstår är att skriva in förändringarna i de standardiserade avtal som kunderna ska skriva på. Till exempel en punkt där kunden har att acceptera företagets egna besiktningsmän, att slutbetalning måste göras inom fem dagar efter slutbesiktning, eller att köparen hädanefter har rätt att hålla inne en del av betalningen innan den slutliga besiktningen är klar.

– Vi är sannolikt ett av de företag som får lättast att införa de förändringar Konsumentverket vill ha. Man kan faktiskt se verkets granskning som en möjlighet för branschen att bli bättre, säger Kent Johansson.

Konsumentverket har granskat 15 av de svenska småhustillverkarna. Dessa svarar för 80 procent av nytillverkningen.