Nyheter

Smarta censorsystem och automatisering av betongbyggande

Cementa och Peab ska utveckla nya metoder för att effektivisera och automatisera någon del av stombyggnadsskedet, bland annat med hjälp av robotteknik och sensorer.

 – I testbäddsprojekt 3 undersöker vi vad som är möjligt. Vi vet inte var vi kommer att hamna. De andra testbäddarna använder teknik som redan finns medan vi söker utveckla nya metoder, säger Robert Larsson, ansvarig för testbäddsprojekt 3 på Cementa.
Projektet ska undersöka vad som kan automatiseras och därefter genomföra prov i ett verkligt byggprojekt med denna tekniska lösning.
Robert Larsson poängterar att en viktig del är att undersöka vad som sker internationellt.
– Förhoppningsvis kan vi hitta bra exempel på automatiseringstekniker som skulle kunna anpassas för svenskt betongbyggande, säger han. Men det kan ju också bli så att vi utvecklar något som blir unikt.