Nyheter

Solfångare värmer på Orust

En anläggning med 1000 kvadratmeter solfångare ska värma invånarna i Ellös på Orust. Invigningen sker i dag.

Fältet med solfångare är ett led i Orust kommuns strävan att minska koldioxidutsläppen. Totalt 1000 kvadratmeter solfångare ska ge varmvatten åt både privata bostäder och industri i Ellös på Orust.

– Om vi märker att intresset är stort för att ansluta sig så kan vi utöka med ytterligare 1000 kvadratmeter, säger Anders Andersson, driftansvarig för bland annat fjärrvärme på Orust kommun.

Anläggningen ska driftsättas under sommaren och kommer att ge 500 kW i genomsnitt från april till oktober. Vid maximal solinstrålning blir effekten 750 kW.

Är det lönsamt att satsa på solfångare?

– Nej, men för hela projektet som även innehåller en biobränslecentral och ett kulvertsystem så har vi fått 8,3 miljoner kronor i så kallat klimp-bidrag från staten.

– Den stora vinsten är miljövinsten, säger Anders Andersson.

Invigningen av solfångarfältet sker i dag torsdag i samband med European Solar Days, en kampanj för att öka kunskapen och intresset för solenergi.