Nyheter

Solvarm får ny innebörd

Härnösand kan snart hämta värme och el direkt från solen. Just nu byggs ett kraftverk med solceller som koncentrerar solljuset och matar ut energin på el- och fjärrvärmenäten.

– Varför elda vår dyrbara skog när vi enkelt kan få både el och värme från solen? undrar Joakim Byström, vd på Härnösandsföretaget Absolicon som tillsammans med kommunen bygger det nya kraftverket, 200 kvadratmeter stort och med kapacitet att generera 20 kilowatt el och 100 kilowatt värme.

Det är första gången företaget installerar sina speciella solfångare med hög verkningsgrad i en kommersiell kraftanläggning. Tekniken har tidigare använts i olika test- och demonstrationsanläggningar, i Härnösand såväl som i Spanien och Italien.

Verkningsgraden i det nya kraftverket ligger på 60 procent tack vare att solfångarna koncentrerar solljuset på solcellerna som genererar elektricitet. Värmen på de upphettade solcellerna samlas också in och matas ut på fjärrvärmenätet. En finess är att solfångarna följer solen under dagen och har hela tiden den rätat vinkeln mot solen.

Med den tekniken går det att producera 50 procent mer solvärme än med traditionella solvärmare, enligt Absolicon.

– För oss är det nya kraftverket ett genombrott. Vi ska tillsammans visa hur Sverige kan ställa om energisystemen till solenergi, säger Joakim Byström.

Företaget Absolicon har åtta anställda och har vunnit flera priser under senare år.