Nyheter

SSM petar vd:n

Mattias Lundgren är tillsatt som interim vd för SSM. Foto: SSM

SSM Holding AB, genomför vd-byte och har tillsatt Mattias Lundgren som interim vd med omedelbar verkan.
Nuvarande vd och koncernchef Mattias Roos lämnar alla uppdrag inom SSM-koncernen.
Styrelsen har påbörjat rekrytering av ny vd. 

Mattias Lundgren kommer närmast från ett interimsuppdrag som CFO inom det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine och har innan dess jobbat 20 år inom NCC-koncernen i olika ledande positioner. Fram till och med hösten 2018 var Mattias NCC:s CFO och medlem av koncernledningen. Innan dess har han även varit ekonomi- och affärsutvecklingschef inom NCC Housing (nuvarande Bonava) samt VD för NCC Boende Sverige (Nuvarande Bonava Sverige).

–  SSM är i ett skede där det behövs ett annat ledarskap för att fortsätta utveckla bolaget i önskad riktning. Mattias Lundgren med sin strategiska och finansiella bakgrund samt branscherfarenhet är en utmärkt kandidat för detta. Styrelsen vill samtidigt tacka Mattias Roos för hans betydelsefulla bidrag till SSM:s utveckling och önskar honom lycka till i framtiden, säger Anders Janson, styrelseordförande SSM.

Nuvarande vd och koncernchef Mattias Roos lämnar samtidigt alla uppdrag inom SSM-koncernen. Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen av ny vd.
I enlighet med Mattias Roos anställningsavtal är uppsägningstiden från bolagets sida tolv månader. Mattias Roos har inte rätt till avgångsvederlag.