Nyheter

Stärker sin position i Göteborg efter sammanslagning

Ökad konkurrenskraft för Betonmast Göteborg och AF Bygg Göteborg som går samman och blir ett bolag under 2021.

Betonmast Göteborg och AF Bygg Göteborg går samman och blir ett bolag under 2021. Bolagen ingår i samma koncern, AF Gruppen. 
Målet med samgåendet är att stärka erbjudandet till marknaden, öka möjligheterna att ta fler större uppdrag och ge än bättre utvecklingsmöjligheter till medarbetarna, skriver AF Bygg i ett pressmeddelande.

AF Bygg Göteborg och Betonmast Göteborg är båda byggentreprenörer med lång erfarenhet och solid kompetens inom olika typer av byggprojekt. De två bolagen har tillsammans cirka 70 anställda.

Den planerade sammanslagningen sker genom att aktierna i AF Bygg Göteborg förvärvas av Betonmast. Köpet genomförs under andra kvartalet 2021.

Verksamheten kommer att ledas av Magnus Attemalm, för närvarande VD i Betonmast Göteborg. Attemalm kommer att leda båda bolagen operativt från och med måndagen den 18 januari 2021.

– Vi ser det här som en bra lösning både för Betonmast och för AF Gruppen. Vi är två stora lokala aktörer med drivna och kompetenta medarbetare som nu kan jobba både bredare och mer effektivt under samma tak,  säger Mattias Gustafson, VD Betonmast Sverige, i pressmeddelandet.

Andreas Rydbo, VD AF Gruppen Sverige, kommenterar sammanslagningen:

– Vi vill samla kompetensen, kapaciteten och erfarenheten från våra byggföretag i Göteborgsregionen i ett företag.  Målet är att öka vår kraft att konkurrera om större byggentreprenader och mer komplexa projekt. Förändringen kommer att bli till fördel för både byggherrar, samarbetspartners och medarbetare.


FAKTA:

Betonmast är en av Norges största bygg- och anläggningskoncerner som även växer på den svenska marknaden. Bolaget har verksamhet i hela Norge samt Göteborg, Malmö, Mälardalen och Stockholm. Huvudkontor finns i Oslo och Göteborg. Den svenska verksamheten etablerades 2014 och omsatte under 2019 över 1,3 miljarder SEK. Koncernen omsätter drygt 6,7 miljarder NOK och har över 1000 medarbetare.

AF Gruppen blev majoritetsägare i Betonmast i augusti 2019. Från 2018 till 2019 klättrade AF Gruppens samlade verksamhet i Sverige från plats 16 till plats 8 på Byggföretagens lista över Sveriges största bygg- och anläggningsföretag. AF-koncernen har totalt 5 500 medarbetare i Sverige och Norge. Koncernen är noterad på Oslo börs och hade i tredje kvartalet en tillväxt på 26 procent och en vinstmarginal på 5,8 procent.