Nyheter

Starkt resultat från Peab

2010 var ett bra år för Peab. Bokslutet, med den senaste kvartalsrapporten, slår analytikernas prognoser.

Peabs vinst före skatt blev för det fjärde kvartalet 464 miljoner kronor, jämfört med 378 miljoner kronor för samma period året innan. Enligt SME Direkt var resultatet också bättre än de 438 miljoner som analytikerna i snitt förutspått, skriver Affärsvärlden.

Samtidigt hamnade orderingången under det fjärde kvartalet på 6 056 miljoner kronor vilket låg under förväntade 7 998 miljoner kronor, skriver Affärsvärlden.

Sett över hela 2010 har dock orderingången förbättrats jämfört med 2009. Orderingången under förra året uppgick till nästan 34,8 miljarder kronor jämfört med cirka 30,4 miljarder kronor för 2009.

— Mot bakgrund av det svaga konjunkturläge vi kommer ifrån har Peab haft en bra utveckling under 2010. Nu har vi goda förutsättningar att öka takten i påbörjandet av nya projekt, såväl bostadsrätter som egna hem, kommenterar företagets vd och koncernchef Mats Paulsson i bokslutet.

Mats Paulsson skriver också att Peab förväntar sig en fortsatt hög igångsättning av bostadsprojekt under 2011 och att anläggningsmarknaden åter visar tillväxt.