Nyheter

Startskott för svenska Breeam

Nu ska det bli lättare att miljöcertifiera fastigheter. I dag lanseras den svenska versionen av Breeam. Systemet är anpassat till svenska regler och byggnormer och ska förenkla hanteringen.

Mall of Scandinavia i Solna och Masthusen i Västra hamnen i Malmö är två exempel på projekt där entreprenörerna valt att certifiera enligt internationella miljöklassningen Breeam.

Systemet lanserades 1990 och är i dag en av världens mest använda – med över 115 000 certifierade byggnader. Föreningen Sweden Green Bulding Council (SGBC) hoppas att systemet ska användas ännu flitigare i Sverige när de nu lanserar en nationell version.

– Breeam-SE gör det lättare att kommunicera och hantera certifieringen för assessorer och kunder. Versionen är dessutom anpassad efter svenska normer och regler, säger Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör på SGBC.

Med Breeam bedöms hållbarhetsprestanda inom tio områden, alltifrån energianvändning, materialval och inomhusmiljö till avfallshantering, kommunikationer och ekologisk påverkan på närområdet.

Enligt Carl-Fredrik Fridén är systemet mer heltäckande än andra certifieringar.

– Du får också en internationellt jämförbar miljöprestanda, du kan jämföra din byggnad med en fastighet i Norge eller i London. Som fastighetsägare får du en tydlig indikation på hur miljövänlig din byggnad är, det ger möjlighet till högre hyresnivåer och högre vinster vid försäljning.

Den svenska versionen av Breeam gäller för certifieringar av byggnader från och med 1 maj.

Marie Bergström
[email protected]

Breeam

En certifiering i Breeam görs av utbildade och godkända assessorer. En avgift för certifiering bestäms av byggnadens storlek, med en inledande utvärderingsavgift och en certifieringsavgift att erlägga efter genomförd certifiering.

Nationella versioner av systemet finns sedan tidigare i bland annat Norge och Holland.