Nyheter

Staten måste dela risken

Lennart Weiss och Stefan Attefall ligger bakom en ny rapport som Veidekke släppt. Foto: Susanne Bengtsson

De som har lägst inkomst bor oftast i den dyraste boendeformen – hyresrätten.

För att ge hushåll med lågt sparande tillträde till den ägda delen av bostadsmarknaden bör startlån införas. Staten måste gå in och dela risken med hushållen.

Det föreslås i en ny rapport från Veidekke.

I rapporten ”Så löser vi bostadskrisen”, som släpptes av Veidekke under Almedalsveckan, presenterar tidigare bostadsminister Stefan Attefall och Veidekkes bostadsexpert Lennart Weisss fyra konkreta förslag som kan vända bostadskrisen.

Slutsatsen är att staten måste bedriva en mer aktiv bostadspolitik och dela risken med banker och hushåll samt satsa på ägandet av bostäder istället för den ensidiga betoningen av hyresrätter.Vad som saknas i dagens bostadspolitik är, enligt rappporten, stöd till ekonomiskt svaga så att de kan få tillträde till den billigare, ägda bostadsmarknaden.

I Sverige ägs mer än 70 procent av alla bostäder av hushållen i form av äganderätt eller bostadsrätt, men unga och resurssvaga grupper får allt svårare att få tillträde till bostadsmarknaden. Tvärtemot den etablerade uppfattningen är nyproducerade hyresrätter dyrare än ägda bostäder.

– Förr subventionerade staten botten- och topplån. 40-talsiterna som klev in på bostadsmarknaden på 70-taelt är de som gynnats mest, konstaterar Lennart Weiss, bostadsexpert på Veidekke.

Ett ökat bostadsbyggande förutsätter stöd till ekonomiskt svaga att få tillträde till den ägda marknaden. Detta kräver en omläggning av samhällets stöd från byggsubventioner till hushållen. En politisk uppgörelse måste klargöra att staten åter tar ett bostadspolitiskt större ansvar och rapporten föreslår en ny social bostadspolitik genom fyra konkreta åtgärder:

Startlån för förstagångsköpare

För att ge hushåll med lågt sparande tillträde till den ägda delen av bostadsmarknaden bör startlån införas. Startlån är en form av statliga topplån och kan liknas vid det existerande studielånet.

BFU – subventionerat Bosparande För Unga

En kombination av startlån och subventionerat bosparande gör att även ekonomiskt svaga hushåll kan ges tillträde till ägarmarknaden. Bosparandet ska kunna ske från 18 år till 35 års ålder. Innan dess ska föräldrar, skattebefriat, kunna spara åt sina barn.

Landsbygdslån

En fungerande bostadsmarknad måste ta sikte på hela landet. Därför bör ett system etableras för statliga topplån till boende i gles- och landsbygd. Det nya landsbygdslånet ska göra det möjligt att uppföra eller köpa ett hus med äganderätt.

Nytt bostadsbidrag – som ett tillfälligt omställningsstöd

En fungerande bostadsmarknad möter arbetsmarknadens behov av snabbt gripbara bostäder. Därför föreslås att en ny form av omställningsstöd införs.

– Ett reformprogram med denna inriktning skulle bidra till att lösa bostadspolitikens mest fundamentala problem; hur framtidens bostäder ska finansieras samt hur ekonomiskt svaga hushåll kan ges tillträde till bostadsmarknadenmenar rapportförfattarna Stefan Attefall och Lennart Weiss.

Författarna har sneglat på den norska bostadsmodellen, som bygger på bostadsägande sedan andra världskriget. Den bygger på en kombination av spar- och amorteringskultur.

– Norge har den bästa bostadspolitiken i världen, den skulle lösa många av de svenska bostadsproblemen, säger Lennart Weiss.