Nyheter

Stenkoll på smartaste energiinsatsen

Besparingspotentialen i energislösande hus är stor — om man satsar på rätt saker. Smartast är att se över driften, dyrast är energirenovering av hela hus. Det menar energiexperten Catarina Warfvinge.

— Det mest lönsamma är driftsoptimering. Under årens lopp har folk gått och pillat på kranar och knappar så att huset inte har de rätta inställningarna längre. Det är en billig åtgärd som leder till minskade driftskostnader utan stora investeringar, säger Catarina Warfvinge, biträdande miljöchef på Bengt Dahlgren AB och lektor vid Lunds tekniska högskola.

Hon hänvisar till en studie som konsultbolaget McKinsey & Co gjort där olika åtgärder rankats efter dess klimateffektivitet per investerad krona. Det vill säga hur stora minskningar av koldioxid olika åtgärder medför sett till investeringskostnaden.

Att energirenovera hela hus och installera solvärme kostar i sin tur mest sett till miljönyttan.
— Det gäller särskilt om huset är anslutet till fjärrvärme med låga miljöutsläpp, säger Catarina Warfvinge.