Nyheter

Stockholm satsar miljarder på miljömål

Ökad återvinning, mer förnyelsebart bränsle och satsningar på kollektivtrafiken. Det är några av satsningarna när Stockholm lägger ut tio miljarder på miljösatsningar de närmaste åren.

2010 är Stockholm är Europas miljöhuvudstad. Men huvudstadens satsningar tar inte slut vid årsskiftet. Staden satsar tio miljarder kronor de kommande fem åren med målet att klara stränga miljömål. Det sade miljöborgarrådet Ulla Hamilton (M) på seminariet Energieffektivisering och förnyelsebara energikällor, anordnat av Byggvärlden och Ny Teknik i samarbete med WSP.

— Målet är att varje stockholmare varje år ska producera max tre ton koldioxid om fem år. I dag producerar varje medborgare 3,4 ton. Stockholm ska också vara fossilbränslefritt 2050, sade hon.

Ulla Hamilton radade upp planerade och pågående åtgärder för de kommande fem åren. Några exempel:

* Det ska vara 100 procent miljöbilar för tjänsteärenden i staden.

* Energieffektiviseringsprogram för fastigheter ska genomföras.

* Endast miljöbilar ska köpas in när taxirörelsen och budfirmorna ska förnyas.

* Privata byggherrar ska satsa på bilpooler och färre boendeparkeringar

* Fortum ska satsa på fjärrvärmeutbyggnad och förnybara bränslen istället för kol.

När det gäller energieffektiviseringsprogrammen så står miljonprogrammen i fokus.

— Att vi också satsar på miljonprogrammen är viktigt. De husen läcker rent ut sagt energi som såll i dag, sade Ulla Hamilton.

Effektivare fjärrvärmeanvändning och insamling av hushållsavfall för biogasproduktion är några av punkterna som ska förbättra miljonprogramshusen.

Staden har också pekat ut tre miljöprofilområden. Förutom miljonprogrammen består dessa av de kommande stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden samt Västra Liljeholmen.

— Till exempel ska Norra Djurgårdsstaden vara fossilfri år 2030, sade Ulla Hamilton.