Nyheter

Stockholms stad: ”Vi försöker se till så alla får”

Gunnar Jensen, avdelningschef på exploateringskontoret i Stockholms stad, håller inte med om att de små byggföretagen slås ut i konkurrensen om marken.

— Vi förstår risken att det kan bli så, men än så länge har vi inte sett det i de anbud vi har fått in, säger han.

När det gäller kritiken att anbudsförfarandet används för sällan menar han att anbud inte är bäst ur alla synpunkter.
— Ur prissynpunkt är anbud det mest effektiva. Men går man alltid på priset kanske staden inte får den typ av hus man vill ha. Är markpriset högt kanske byggherren väljer att bygga den billigaste byggnaden, säger Gunnar Jensen.

— Små enheter i anbudsförfarandet är inget som exploateringskontoret direkt eftersträvar, enligt Gunnar Jensen.
— Men vi följer hur många lägenheter varje byggherre får och försöker se till så att alla får, säger han.