Nyheter

Stor press på kvinnliga chefer

Sex av tio kvinnliga chefer upplever att det ställs högre krav på dem än på deras manliga kolleger. Branschen är långt ifrån jämställd, enligt en ny rapport från Novus.

Det är Byggcheferna inom Ledarna som låtit ta fram rapporten, som presenterades under ett seminarium i Almedalen på måndagen.

– Vi har fått signaler om att byggcheferna inte mår riktigt bra, sa Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Det främsta skälet till att kvinnorna är i så kraftig minoritet idag är, enligt de tillfrågade, den grabbiga jargong som råder på bygget.

38 procent av kvinnorna upplever att det finns en misstro hos manliga chefer gentemot kvinnliga ledare.

Två av tre kvinnliga chefer upplever att de inte har samma möjligheter att göra karriär i branschen som männen.

Samtidigt kommer branschen att behöva rekrytera arbetskraft.

– Vi ser en stor fara i att det kommer att bli svårt att få tag på ingenjörer — de blivande byggcheferna, säger Lars Bergqvist.

Anders Danielsson, vd på Skanska Sverige står inför utmaningen att locka 2000 nya medarbetare till byggbolaget inom ett par år.

– När det gäller produktionsnära chefer är jag orolig men det gäller även för byggnadsarbetare, när det gäller nyrekryteringar till byggymnasierna.

Under Almedalsseminariet framhöll Anders Danielsson att mångfald och jämställdhet är prioriterat viud rekryteringar. 9 000 personer får en mångfaldsutbildning. För med rätt ledarskap bli mångfald en stor tillgång, menade Skanskachefen.

Avgörande faktorer

Enligt rapporten listar dagens byggchefer dessa åtgärder som viktigast för att uppnå ökad mångfald:

1. Att företrädare inom branschen blir bra förebilder.
2. Ökad kunskap hos medarbetarna
3. Tydligare etiska riktlinjer från företagsledningen