Nyheter

Stor risk för bostadsrättsbubbla

Under 2000-talet har bostadspriserna ökat kraftigt. Uppgången för bostadsrätter ligger omkring 100 procent sedan 2002, medan motsvarande uppgång för småhus är drygt 80 procent mätt i nominella priser.

De svenska bostadspriserna har stigit snabbare under 2000-talet än exempelvis de spanska, men långsammare än i Storbritannien, två länder där bostadspriserna utvecklats svagt. Svenska hushåll är dessutom ”normalt” skuldsatta i ett internationellt perspektiv. Man kan därför ställa frågan varför inte de svenska bostadspriserna fallit. Att uppgången under 2000-talet varit så pass kraftig har flera anledningar. Huvudsakligen handlar det om att kostnaden för att äga ett boende har sjunkit under de senaste 15-20 åren samtidigt som den disponibla inkomsten stigit kraftigt. Detta gäller i stort sett alla länder. I Sverige, men även i andra länder, är det även en ”produkt” av betydligt högre kvalitet som köps och säljs i dag. En majoritet av lägenheterna som säljs är nyrenoverade vilket inte var fallet för 20 år sedan. Det som särskiljer Sverige är att vi hittills tagit oss igenom den ekonomiska nedgången väldigt bra med en förhållandevis liten uppgång i arbetslösheten samtidigt som lånekostnaden är lika låg som i andra länder. Dessutom har vi ett underskott av bostäder i storstäderna, något som gör att man lätt kan hyra ut sin bostad om man inte får den såld till ”rätt” pris. Med de förhållanden som råder i Sverige i dag ser vi inte att marknaden är övervärderad för tillfället, även om det är troligt att bostadsrättspriserna kommer att falla tillbaka något och följa den långsiktiga trenden i småhuspriserna. Det finns dock en tydlig risk för en bubbla längre fram om inte prisökningstakten mattas av.

Thomas Ekwall
Analytiker, Prognoscentret