Nyheter

Storbråk kring <br/> brandfarliga hus

Nu har Stockholms stad tröttnat på Lelånghus. På grund av brandrisk har stadsbyggnadskontoret utfärdat ett användningsförbud mot byggherrens två byggen i Rågsved.

Byggvärlden har tidigare skrivit om Lelånghus byggen i Rågsved i utkanten av Stockholm. Byggherren anklagas för byggfusk och vid Byggvärldens besök i september saknades balkongräcken på en av fastigheterna, trots att hyresgästerna redan hade flyttat in.

Nu har stadsbyggnadsnämnden utfärdat ett användningsförbud för de båda fastigheterna, med ett vite om en miljon kronor vardera om förbudet överträds. Nämnden kräver också att Lelånghus lämnar in brandskyddsutlåtande som intygar att brister har åtgärdats senast den 9 november — annars kostar det byggherren en ytterligare miljon till per fastighet. Totalt har alltså viten om fyra miljoner utfärdats.

– Den allvarligaste risken är brandutrymningssäkerheten. Brandcellerna fungerar inte för att de är otäta. En brand riskerar att spridas snabbt och röken kan spridas i hela huset, så att även utrymningsvägarna blir rökfyllda, säger Kjell Sundström, chef på Stockholms stads bygglovsavdelning.

Det är Brandskyddslaget som har inspekterat brandskyddet på fastigheterna. Nu inväntar Brandskyddslaget intyg från Lelånghus på att alla begärda åtgärder har vidtagits, samt att egenkontrollen är utförd.

– Det har funnits flera brandtekniska brister, en av dem är att brandcellerna inte var tillfyllest. Det har saknats tillräckligt med mineralull mellan karm och vägg vid dörrar, säger Bo Wahlström, seniorkonsult på Brandskyddslaget.

Lars-Erik Rhodin, vd på Lelånghus, säger att det första intyget skickades in till staden under måndagen. De övriga ska skickas in så snart som möjligt.

– Vi satsar på att det är löst direkt så att hyresgästerna inte ska behöva flytta, säger Lars-Erik Rhodin.

I måndags kväll ordnade Hyresgästföreningen ett möte med de boende i det ena Lelånghuset för att informera om användningsförbudet. Hyresgästerna blev ”helt bestörta”, berättar P-O Brogren, ombudsman på Hyresgästföreningen.

– Det här är liksom helt unikt. Det ska inte finnas på kartan att en fastighetsägare inte uppfyller brandskyddsreglerna. Det är som Estonia på land, fast värre. I det här fallet känner fastighetsägaren till att man inte uppfyller brandskyddsreglerna, säger P-O Brogren.

Föreningen ska nu begära att fastigheterna tvångsförvaltas. Tills vidare har föreningen hyrt in väktare som ska gå brandvakt vid husen. Det är en kostnad som Lelånghus har lovat att överta.

Klarar ni en kostnad på två miljoner om vitet för användningsförbudet krävs ut?

– Det är inte roligt, men det räknar vi med, säger Lars-Erik Rhodin.

Lelånghus har profilerat sig på att bygga billiga bostäder.

– På dagens bostadsmarknad är väl den cyniska beräkningen att folk kastar sig över de här lägenheterna också, säger P-O Brogren.