Nyheter

Stort intresse att rekrytera nyanlända

 Svenska Teknik&Designföretagens nya konjunkturrapport, Investeringssignalen, visar på ett fortsatt starkt orderläge och att förväntningarna på framtiden är ljusa.
Fler än hälften av företagen tror på fortsatt förbättrat orderläge under 2017.
Starkast ökning av orderingången väntas för uppdrag inom bostadsbyggande och stadsplanering.

Rapporten visar att åtta av tio företag behöver anställa.  
– Kampen om kompetensen är stenhård. Det största problemet för branschen är den rådande kompetensbristen, som är alarmerande. Situationen är allvarlig och vi behöver se konkreta åtgärder här och nu för att öka tillgången på arkitekter- och ingenjörer, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen, i ett pressmeddelande. 

Han säger att det finns ett stort intresse i branschen att hitta rätt kompetens även bland nyanlända. Två av tre företag är intresserade av att anställa nyanlända med rätt utbildning och yrkeskunskaper.
– Vi måste ta tillvara på all kompetens och finns den bland nyanlända är det ett mycket välkommet tillskott. Men på sikt måste vi också öka kapaciteten på de tekniska högskolorna, säger Magnus Höij.

– Som en konsekvens av kompetensbristen har branschen rekordhög personalomsättning. Under 2016 låg den på nästan 40 procent, vilket är ett tydligt tecken på den hårda konkurrensen om personalen, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

I undersökningen medverkade 132 företag, arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag, som tillsammans har drygt 29 000 medarbetare i Sverige.
Undersökningen genomfördes under januari månad.