Nyheter

Strejk i måleribranschen

Initialt berör målarnas strejk 35 arebtsplatser. Foto: Måleriföretagen.

Måleriföretagen accepterade medlarnas bud på torsdagskvällen. Målareförbundet sa däremot nej. 

Detta innebär att den strejk som facket tidigare har varslat om bryter ut på fredag morgon klockan 05.00. 

Detta berör omkring 35 arbetsplatser och fyra företag som får stänga hela sin verksamhet.

– Medlarna presenterade ett väl avvägt bud för bägge parter. Fackförbundet påstår i förklaringen till sitt strejkvarsel att Måleriföretagen attackerar ackordet som lönesystem. Detta är inte sant. Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen, i ett pressmeddelande. Målareförbundet har visat prov på synnerligen dåligt omdöme och bristande ansvar.

Facket fortsätter hävda att Måleriföretagen genom sitt yrkande vill slå mot ackordet som lönesystem. Måleriföretagen menar att det idag endast är en fjärdedel av målarnas arbetstimmar i företag med kollektivavtal som utförs på ackord. Mätningsavgift är dock obligatorisk för alla i branschen, som alltså får betala stora summor för tjänster de inte själva använder – och subventionerar istället den låga andel som mäts. Måleriföretagen vill är att den mätningsavgift som samtliga måleriföretag i Sverige måste betala idag, endast ska betalas av de företag som faktiskt använder sig av ackord.

Svenska Målareförbundet skriver på sin hemsida att skälet till att man valde att avvisa medlarnas bud är att man vill säkra det lönesystem som ger målarna rätt lön, vill säkra kvaliteten i framtida lärlingsutbildningar samt säkra möjligheten att kombinera yrkes- och familjeliv. 

Strejken träder i kraft i ett första skede den 8 april 2016 klockan 05.00. Detta berör omkring 35 arbetsplatser och fyra företag som får stänga hela sin verksamhet.