Nyheter

Sverige bäst på miljömärkta hus

Sverige är bäst i Europa på att märka fastigheter med Green Building. Mer än 70 procent av de miljöklassade byggnaderna finns här. Fastighetsägarna vill utöka märkningen till bostäder, men EU säger nej.

— Efter påsk kommer det att finnas mer än 100 Green Building-klassade fastigheter i Sverige. Vi ligger helt klart längst fram inom EU, säger Sofie Roy-Norelid, projektledare för Green Building på Fastighetsägarna.

Branschorganisationen Fastighetsägarna är den instans som granskar och godkänner EU-märkningen i Sverige. Totalt inom EU har 140 byggnader godkänts, vilket gör att Sverige utan tvekan toppar miljömärkningslistan. Tyskland och Spanien tillhör de länder som också satsar på Green Building.

Varför ser det ut så här?
— Vi ligger långt fram i Sverige med att arbeta med miljöfrågan. Green Building är dessutom ett enkelt sätt att marknadsföra sitt miljöarbete och att byggnaden har lägre energikostnader, säger Sofie Roy-Norelid.

Att Green Building är en smal miljömärkning som bara ställer krav på energiförbrukningen tror Sofie Roy-Norelid är en annan förklaring till framgångarna.

Den är lättare att ta till sig jämfört med de bredare, mer komplicerade miljömärkningarna. Dessutom kostar själva märkningen ingenting, säger Sofie Roy-Norelid.

Såväl nybyggda som gamla byggnader kan märkas med Green Building. I Sverige är det övervägande äldre fastigheter som klassats, oftast efter en renovering.

EU-märkningen gäller endast kommersiella lokaler. Fastighetsägarna i Sverige hade gärna sett att märkningen utvidgades till att även gälla bostadshus.

— Det hade varit en naturlig utveckling. Men tyvärr så har vi fått nej av EU, de vill inte gå vidare. De tycker att det redan finns tillräckligt med miljömärkningar för bostäder, säger Sofie Roy-Norelid.

Fakta / MIljömärkning som skapades 2005

Green Building skapades 2005 på initiativ av EU. En fastighet som drar 25 procent mindre energi jämfört med Boverkets byggnormer får märkas med Green Building.

Befintliga byggnader kan klassas om åtgärder genomförs så att energiförbrukningen minskar med 25 procent.

13 företag i Sverige är godkända som Green Building-partner. För detta krävs att minst 30 procent av fastighetsbeståndet är klassat som Green Building. Brostaden var det första företaget Europa som EU utsåg till Green Building-partner.