Nyheter

Tätningsmassa läcker ut från tunnelbygge

Tätningsmassa har läckt ut i naturen från tunnelbygget vid Norra länken i Stockholm, rapporterar Dagens Nyheter. Vägverket försäkrar att läckaget inte innebär någon fara för människor, växter eller djur.

Tätningsmassan har trängt upp till ytan i bäckar vid Ugglevikskällan i Lill-Jansskogen i Stockholm. Massan består av fingraderad cement och kallas Rheocem.

— Att tätningsmassa trängt upp i bäckar vid Ugglevikskällan är olyckligt, men utgör absolut ingen fara för natur och djurliv, säger Lena Backe, Vägverkets biträdande projektledare för Norra länken, till Dagens Nyheter.

Hon menar att injektering av tätningsmassa är en balansgång som beror på bergets kvalitet och hur stor mängd som ska injekteras i borrhål. Berggrunden i Stockholmsregionen är generellt sett mycket tät men injektering pågår ändå vid Norra länkens tunnlar för att utesluta risken att grundvattnet dräneras bort.