Nyheter

Tävling om kontorshus i Södra Värtan

LINK arkitektur är ett av fyra team som har valts ut.

I internationell konkurrens med arkitektkontor från Sverige, Danmark, Nederländerna, och Kina, valdes LINK arkitektur ut av Bonnier Fastigheter som ett av fyra team till det parallella uppdraget om tre kontorsfastigheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Industrihamnen i Norra Djurgårdsstaden omvandlas nu till en urban och hållbar stadsdel och Bonnier Fastigheters vision för uppdraget är ett hållbart, attraktivt stadsrum och levande hus med hög internationell attraktionskraft. Det parallella uppdraget gäller tre prestigefulla tomter om sammanlagt 71 000 kvadratmeter som definierar flera viktiga stadsrum: Bryggans inre stadsrum, pirens yttersta kajfront, kringliggande parker och det kollektivtrafikbundna torget.
Bonnier Fastigheters motivering: ”Vår ambition var att välja en sammansättning av team med bred erfarenhet inom stadsplanering kombinerat med hög arkitektonisk verkshöjd och internationella influenser”.
En viktig del i projektet är urbanism, vilket handlar om att i mycket tidiga skeden arbeta med förutsättningar för att skapa en levande och integrerande stad och stadsdel. Flera olika fackområden kopplas in och stort fokus ligger på social och miljömässig hållbarhet som står sig över tid. LINK arkitekturs egen satsning på urbanism, tillika uppdraget, leds av Sissel Engblom som har över 20 års erfarenhet av urbana konceptutvecklingsprojekt.
– Vi ser fram emot ett spännande uppdrag tillsammans med Bonnier Fastigheter, Stockholms stad och inte minst de tre andra teamen: Tham & Videgård, AIX/DPS och BIG, säger Sissel.
Jenny Marcuson Fors