Nyheter

TB-Gruppen säljer VårgårdaHus

Per-Erik Bonander, VD, VårgårdaHus Foto: Magnus Gotander


TB-Gruppen säljer dotterbolaget VårgårdaHus till EQT-ägda HusCompagniet. 

Samtidigt investerar TB-Gruppen tillsammans med EQT i HusCompagniet och fortsätter, i partnerskap, att vara delaktig i VårgårdaHus utveckling. 

VårgårdaHus är en av Sveriges snabbast växande småhusproducenter med tillverkning i Vårgårda och försäljningskontor över hela landet. Förvärvande HusCompagniet är Danmarks ledande småhustillverkare med en årlig omsättning på över 2,7 miljarder DKK.

– EQT har lång erfarenhet av att skapa tillväxt i sina bolag och tillsammans med HusCompagniet får VårgårdaHus goda möjligheter att ytterligare stärka sin position som en av Sveriges ledande småhustillverkare. Jag är övertygad om att VårgårdaHus kommer expandera kraftigt de närmsta åren och målsättningen är att omsätta en halv miljard år 2020, säger Per-Erik Bonander, vd på VårgårdaHus, i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket glada över att gå samman med Sveriges starkast växande småhusproducent, och vi ser fram emot att samarbeta med VårgårdaHus erfarna och kompetenta ledningsgrupp, säger Steffen Baungaard, vd på HusCompagniet.

TB-Gruppen har vuxit från att ha varit en lokal byggentreprenör till att idag vara en samhällsbyggare med stor erfarenhet av stads- och fastighetshetsutveckling. Sätet finns fortfarande i Alingsås men gruppen har numera verksamhet i västra Sverige såväl som i Stockholm- och Uppsalaområdet.

– Vi har stort förtroende för EQT och HusCompagniet och ser partnerskapet med dem som en fantastisk plattform för VårgårdaHus att fortsätta växa och förädla sin verksamhet, säger Marcus Lerander, vd på TB-Gruppen, i pressmeddelandet.