Nyheter

TeliaSonera avbryter samarbete med NCC

TeliaSonera väljer Scandinavian Office Building. Bild: Reflex Arkitekter/Fabege.

NCC och TeliaSonera avbryter samarbetet om nytt huvudkontor för TeliaSonera i Kristineberg då nödvändiga myndighetsbeslut inte har kunnat erhållas i tid.

– Vi har inte haft någon detaljplan färdig för fastigheten, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

NCC har inte erhållit nödvändiga myndighetsbeslut för att möta TeliaSoneras tidplan för ett nytt kontor. Därför väljer nu TeliaSonera en annan leverantör för sitt nya huvudkontor.

– Vi har jobbat hårt med detaljplanefrågan, men det är en demokratisk process som vi inte kunnat påverka. Det är svårt att bedöma tider och därför valde TeliaSonera ett alternativ där detaljplanen var klar, säger Carola Lavén.

Kontorsbyggnaden i Kristineberg på Västra Kungsholmen i Stockholm som var tänkt att utvecklas för TeliaSoneras verksamhet omfattade cirka 50 000 kvadratmeter. Hyresavtalet som tecknades i maj 2013 var villkorat av att detaljplan och myndighetsbeslut skulle erhållas under 2013. Vid årsskiftet 2013/2014 förlängde parterna samarbetet men under tisdagen valde TeliaSonera att gå vidare med ett annat projekt för sitt nya huvudkontor.

– Vi har haft ett jättebra samarbete och vi har stor förståelse för deras behov av att hålla fast vid sin tidplan. Vi jobbar nu vidare med att driva projektet och detaljplanen så att vi kan erbjuda det till andra hyresgäster.

TeliaSonera väljer nu istället att flytta sitt huvudkontor till Arenastaden i Solna. Fabege har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med TeliaSonera om att hyra hela Scandinavian Office Building i Arenastaden, Solna, i anslutning till Mall of Scandinavia. Flytten beräknas till våren 2016 och berör alla TeliaSoneras medarbetare i Farsta och city. Hyresvärdet är drygt 98 Mkr per år exklusive tillägg och garage, skriver Fabege i ett pressmeddelande.

Susanne Bengtsson