Nyheter

Tidigare satsningar ska rädda byggjobben

Stockholms stad tidigarelägger investeringar på 20 miljarder kronor för renovering av bostäder och nyproduktion av bostäder och infrastruktur.

Med investeringar på åtskilliga miljoner vill alliansen i Stockholms stad hålla i gång produktionstakten inom byggbranschen och därigenom förhindra kraftigt ökad arbetslöshet inom bygg och andra berörda branscher. Dessutom räknar politikerna med att lågkonjunkturen ska ge lägre prislapp på bygg- och anläggningsprojekten.

Till de statliga investeringar där Stockholm stad är beredd att bidra med delfinansiering tidigare än planerat hör byggprojekten Norra länken, Citybanan, Förbifart Stockholm och en överdäckning av E18 vid Tensta och Rinkeby. Alliansen i Stockholms stad räknar även med att staden bidrar med 6,4 miljarder kronor i en statlig satsning på väg- och spårtrafiken i Stockholm.

8 miljarder kronor satsas på renovering av bostäder inom det allmännyttiga bostadsbeståndet, främst i miljonprogramsområden som Järvafältet, Skärholmen och Bredäng.

Alliansen meddelar dessutom att nyproduktion ska stimuleras genom att tomträttsavgälderna sänks med 55 procent under de kommande tre åren. Markanvisningar som gjorts, men där byggprojekten inte beräknas komma igång inom de närmaste åren ska i stället kunna anvisas till byggherrar som planerar snabbare byggstart.