Nyheter

Tilldelas järnvägskontrakt för 1,7 miljarder

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår på Västkustbanan. Kontraktet är värt cirka 1,7 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det andra kvartalet 2020. 

Projektet omfattar 24 kilometer dubbelspår mellan Ängelholm station och strax söder om Maria station, i höjd med Romares väg i norra Helsingborg. Det inkluderar 19 nya järnvägsbroar och två vägbroar. Därtill kommer sju plankorsningar att ersättas av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet och stationerna i Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Maria kommer att byggas om. Nya växlar, kontaktledningar och signalsystem kommer också installeras längs sträckan.

Förberedande arbeten inleds under sensommaren/hösten 2020 och det nya dubbelspåret väntas tas i bruk för trafik under senare delen av 2023. Projektet i sin helhet ska vara slutfört i maj 2024.

På uppdrag av Skanska och järnvägsentreprenören Strukton kommer Afry att projektera bygghandlingarna.
Afry:s uppdrag omfattar projektering av bygghandlingar för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Maria station, däribland teknikområdena bankonstruktion, geoteknik, hydrogeologi, VA, väg och mark, externa ledningar, gestaltning, belysning och miljöförorenad mark.

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider.

– Vi är stolta över att vara en del av ett sådant stort infrastrukturprojekt. Det nya dubbelspåret gör det lättare att arbetspendla samtidigt som det bidrar till en bättre miljö, i och med att en stor del av det som idag transporteras på vägar kan flyttas till järnvägen istället, säger Lisa Kullendorff, regionchef inom samhällsbyggnad på Afry, i ett pressmeddelande.