Krönikor & Debatt

”Tillsammans kan vi göra stordåd”

Jimmy Dahlström, skriver krönika om ljusglimtar
Jimmy Dahlström, chef Den Temporära fabriken, Ramirent. Foto: Ramirent

Det finns en möjlighet att bli allmänhetens, planetens men även styrelsens/aktieägarnas hjälte, en möjlighet paketerad som ett härligt kinderägg, skriver Jimmy Dahlström, Ramirent, i sin senaste krönika.

2045. Året då byggbranschen skall vara 100 procent fossilfri. Vi står inför ett rejält paradigmskifte med omfattande strukturella förändringar. Detta innebär utmaningar för branschens aktörer i de interna processerna, för att lyckas krävs stor involvering av leverantörer, underentreprenörer, transportörer och så vidare. Jag är helt övertygad om att vi kommer lyckas, vår kollektiva kompetens saknar motstycke. Ibland är det svårt för den oinvigde att förstå komplexiteten i ett byggprojekt med hänsyn tagen till teknik, kontrakt, risk och säkerhet.

I dialog med mitt nätverk har jag upplysts om att flera företag är inte bara på väg på sin resa, utan dessutom har kommit en bit på väg mot slutmålet. Det finns givetvis orosmoln även inom detta område. Det normala i lågkonjunkturer likt den vi befinner oss i är att företagen mer eller mindre frivilligt tvingas prioritera ned utvecklingsinitiativ till förmån för ekonomiska resultat och eller överlevnad. Det mesta i omvärldsanalysen pekar på en liknande utveckling på branschens strategiska agendor, men jag undrar om inte det inom just området miljö och hållbarhet är annorlunda den här gången.

En möjlighet att bli hjälte

Alldeles nyligen avkunnades en dom där en miljöaktivist slapp påföljder då rätten hänvisar till det rådande akuta nödläget gällande just vår planet och miljö. Jag undviker att ha någon åsikt om miljöaktivisten har rätt eller inte att utföra sina handlingar. Jag vill inte heller titulera mig som någon miljöhjälte, det som intresserar mig är just faktumet att rätten (måhända inte enhälligt) i och med domen tagit ställning i frågan och konstaterar ett nödläge. Just utbredningen av förståelsen eller insikten av detta faktum.

Det akuta nödläget och vår branschs stora potential till impact har förhoppningsvis/givetvis inte undgått branschens aktörer. Vi står trots allt för cirka 21 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Att proaktivt satsa på att utveckla sina processer inom just hållbarhet och miljö kommer skapa en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter då jag med flera tror och faktiskt ser att allt fler konsumenter och beställare har högt ställda krav inom just detta område. 
Det finns således en möjlighet att bli allmänhetens, planetens men även styrelsens/aktieägarnas hjälte, en möjlighet paketerad som ett härligt kinderägg.

Exempel 1: Nytt affärsområde

Av denna anledning vill jag belysa två exempel som jag ser som framgångsexempel inom satsningar på miljö ur både ett ansvars- och kommersiellt perspektiv.

NCC har nyligen annonserat att de avser starta ett nytt affärsområde, speciellt inriktat på de gröna industrisatsningar som sköljer fram över Sverige. Ingen är så naiv att tro att NCC tar detta beslut endast grundat på den goda handlingen, givetvis finns det enorma kommersiella möjligheter inom området. Men i enlighet med den hypotes jag driver så finns där inget motsatsförhållande. Kan NCC lyckas skapa en elitstyrka inom just projekt inom detta segment kommer dessa bli framgångsrika och fler aktörer inom samma område kommer blicka mot Sverige för sina etableringar då själva byggprocessen av dessa ofta är väldigt komplex. Och med fler satsningar inom våra landsgränser kommer även vår planet må bra.

Exempel 2: Område som kan bli föredöme

Marievik är ett exploateringsområde söder om Stockholm som varit i ropet av flera anledningar. Om vi bortser från debatten om att bevara eller inte bevara den postmodernistiska arkitekturen så har området som helhet en ytterst intressant ambitionsnivå kring just miljö, hållbarhet och återbruk. Inom området avses att använda sig av budgetar för just miljöarbete med precis lika stor noggrannhet och tyngd som ekonomiska uppföljningar som branschen är van vid. Vidare avses återbruksnivån vara väldigt hög. Området har alla förutsättningar för att både före, under och efter genomförandet vara ett föredöme i branschen.

Vår kollektiva kompetens saknar motstycke, tillsammans kan vi göra stordåd. Ta inspiration av varandra mot ett fossilfritt samhällsbyggnad.

/Jimmy Dahlström,
chef Den Temporära Fabriken, Ramirent