Nyheter

Tilly vill ha samarbete mot dödsolyckor

Tre dödsolyckor inträffade i byggbranschen i mitten av mars. Nu bjuder fackbossen Hans Tilly in sin motpart Sveriges Byggindustrier, BI, till samarbete för att stärka säkerheten. — Jag tycker att han slår in öppna dörrar, säger Björn Samuelson på BI.

Efter den senaste tidens dödsolyckor är Hans Tilly, ordförande för Byggnadsarbetareförbundet, självkritisk.

Vad kan Byggnads göra för att förhindra dödsolyckor i branschen?

— Vi kan hålla frågorna levande hela tiden. Trots allt är var och en sitt eget skyddsombud, säger Hans Tilly, ordförande för Byggnadsarbetareförbundet.

Tycker du att Byggnads har lyckats hålla frågan vid liv?

— När det händer sådana här saker tycker jag inte det. Det måste vara ett kontinuerligt arbete, man får inte koppla av, säger Hans Tilly.

Sveriges Byggindustriers expert på arbetsmiljö, Björn Samuelson, menar att branschorganisationen å sin sida kan ordna utbildningar och informationskampanjer för att hjälpa företagen med det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

— Vi ordnar massor av utbildningar, det handlar om 100-tals kurser per år, säger Björn Samuelson.

Hans Tilly anser att Sveriges Byggindustrier inte syns i debatten om olyckorna på samma sätt som Byggnadsarbetareförbundet.

— De går inte ut i debatten på samma sätt som vi, det finns en tendens hos BI att säga att jämfört med resten av Europa så har vi en bra arbetsmiljö, säger Hans Tilly.

— Vi styr inte debatten. Får vi mer plats i medierna tar vi tacksamt emot det. Vi försöker synas på alla sätt, men nu är det andra frågor som har fått mer uppmärksamhet på medieplats, till exempel att vi försöker öka byggandet och få bort svartarbetet, säger Björn Samuelson.

Hans Tilly bjuder nu in branschorganisationen till ett gemensamt arbete för att förebygga dödsolyckorna.

— Vi skulle kunna agera gemensamt mer, säger Hans Tilly.

Men den inviten förvånar Björn Samuelson.

— Vi har redan ett samarbete med Byggnads på arbetsmiljöområdet i och med det Centrala arbetsmiljörådet där parterna är representerade. Det är ett väletablerat samarbete som har funnits i många år. Rådet initierar utredningar, ger ut informationsskrifter och beslutar om utbildningsinnehåll, säger Björn Samuelson.