Nyheter

”Tjocka väggar ökar mögelrisk”

Passivhusen delar byggbranschen i två läger. <br></br> — Passivhustekniken kommer att höja byggkvalitén, säger Svante Wijk på NCC. <br></br> Men Johnny Kellner — en av passivhusens främsta kritiker — protesterar: <br></br&

NCC har offentliggjort en satsning på att bygga passivhus i egen regi. Skanska har långtgående planer på egna passivhusprojekt.

Men JM och Veidekke är har istället riktat in sig på energisnåla hus. Veidekke har sin egen modell, Tellhus, med ett första projekt i Västertorp i södra Stockholm.

Johnny Kellner, utvecklings- och miljöchef på Veidekke menar att passivhusens extra tjocka väggar gör att det, med Stockholms höga tomtpriser, kostar en miljon kronor extra bara för marken att bygga ett passivhus med 20 lägenheter.

— Räknar man på den energibesparing som fås av extra tjocka väggar blir payofftiden 120 år. Då säger passivhusförespråkare att man kan tjäna in de pengarna genom att strunta i radiatorer, men det vågar vi inte göra. Vi tror att folk som köper en lägenhet för fyra miljoner kronor vill kunna ha kallare i sovrummet, säger Johnny Kellner.

Svante Wijk, energisamordnare på NCC påpekar att en enkätundersökning med de boende i passivhusen i Värnamo visar att de är mycket nöjda med inneklimatet.

— Vi fokuserar på ett välisolerat klimatskal. Huset ska stå i 50-100 år och det är väldigt dyrt att tilläggsisolera i efterhand, säger Svante Wijk.

Frågan är då hur NCC ska få lönsamhet i de villor och bostadsrätter de ska bygga. Svante Wijk hänvisar till en enkät som visat att mer än hälften av kunderna var beredda att betala 200 000 kronor extra för ett energisnålt hus.

— De flesta stirrar sig blinda på investeringskostnaden. Vi kommer bland annat att marknadsföra husen med att energikostnaderna är lägre, Svante Wijk.

För att sänka kostnaden och säkerställa kvalitén ska NCC utveckla en egen standard för att bygga både passivhus och energisnåla hus.
— På sikt hoppas vi kunna öka prefabriceringen av lågenergihus, säger Svante Wijk.

Målet för den första satsningen på att bygga bostadsrätter i passivstil i Beckomberga utanför Stockholm är att byggkostnaden inte ska bli högre än för konventionella hus. De kommande åren ska NCC bygga villor i Lund, radhus i Uppsala och Linköping och bostadsrätter i Göteborg. Vilka som blir i passivteknik och vilka som blir lågenergihus är inte klart.

Både Skanska och NCC motiverar sina satsningar med att de tror att intresset för passivhus kommer att öka rejält — även om Svante Wijk tror att den pågående skandalen med fukt i putsade ytterväggar kan fördröja utvecklingen.
— Jag tror man är lite försiktig. Byggbranschen har så litet förtroendekapital att de inte kan misslyckas mer, säger Svante Wijk.

Men Johnny Kellner spår en stor ökning av energisnåla hus framför passivhus.
— Jag tror man kommer att satsa mycket på bra fönster och minskad elförbrukning — det är väldigt viktigt ur energisynpunkt. Men jag tror inte vi får se en stor satsning på tjocka väggar, det kostar mycket och ger liten effekt, säger Johnny Kellner.

Så ska Veidekkes Tellhus spara energi

Badrumsgolvenvärms upp via värmesystemet istället för med el.

Ett klimatskal med rimlig, men inte överdimensionerad, isolering i ytterväggarna (cirka 50 millimeter extra).

Effektiva isolerglas i fönstren.

Energieffektivaventilationssystem för från- och tilluft med värmeväxling.

Energisnålastevitvaror.

Fasta installationer med lågenergilampor.

Även byggprocessenpräglas av Veidekkes miljötänkande. Arbetsplatser och byggbodar värms med miljövänlig fjärrvärme.