Nyheter

Trähus-bolag rekryterar nyckelpersoner

Felix Antman Debels och Åsa Björnsdotter Olsson på Folkhem. Bild: Folkhem

Det av Rikshem och Nordr samägda bolaget Folhem växer med ny projektutvecklare och affärsutvecklare.
– Dessa nyckelrekryteringar är viktiga för att vi ska kunna fortsätta utveckla världens största samlade trähusportfölj, säger Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef på Folkhem.

Folkhem, som specialiserat sig på flerbostadshus i trä och som bland annat står bakom Cederhusen – Stockholms förstad bostadskvarter i trä ­­­– rekryterar Åsa Björnsdotter Olsson som projektutvecklare och Felix Antman Debels som affärsutvecklare. Dessa båda kommer att stärka företagets projekt- och affärsutvecklings-sida.

Åsa Björnsdotter Olsson kommer närmast från en roll som projektutvecklare på Obos Sverige och har även arbetat på Aros Bostad.

– Steget till Folkhem, som tar ett tydligt klimatansvar bland annat genom att enbart bygga hus i trä, är väldigt spännande. Att kunna bidra med min erfarenhet av utveckling av flerbostadshus och få vara med på resan att utveckla nya hållbara bostäder känns oerhört inspirerande, säger hon i ett pressmeddelande.

Felix Antman Debels, civilingenjör och utbildad på KTH kommer närmast från Stockholm Urban Advisors, där han arbetat med strategisk kommunikation och affärsutveckling för bygg- och fastighetsbolag. Innan dess arbetade han som borgarrådssekreterare i Stockholms stad med ansvar för stadsbyggnadsnämnden. Han har även varit ungdomsrepresentant i den svenska delegationen till klimattoppmötet i Paris.

– Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Ska målsättningarna i Parisavtalet nås måste branschen ställa om sitt produktionssätt. Folkhem med sitt tydliga ställningstagande att enbart bygga i trä har visat att man ligger i absolut framkant vad gäller hållbart byggande i komplexa miljöer. Dessutom med höga arkitektoniska ambitioner. Det känns därför oerhört kul och viktigt att bidra till att vi kan fortsätta skapa Sveriges hållbaraste bostadsprojekt, säger han.