Nyheter

Tre av fyra sågar förslag <br></br> om strandskydd

Regeringens förslag om att underlätta för bygglov vid stränder är dåligt. Det tycker tre av fyra tillfrågade i en ny opinionsundersökning. <br></br> — Jag utgår från att förslaget görs om i grunden, säger Mikael Karlsson, ordförande i Natursk

Av tusen tillfrågade i opinionsundersökningen tycker 74 procent att det inte ska bli lättare att bygga på stränder. Bakom undersökningen står sex folkrörelser med tillsammans två miljoner medlemmar: Friluftsfrämjandet, WWF, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Svenska Turistföreningen och Svenskt Friluftsliv.

— Vi vågar påstå att förslaget är det allvarligaste slaget mot allemansrätten som lagts fram i modern tid. Strandskyddet riskerar i praktiken att försvinna i stora delar av landet. När vi nu kan visa att det går emot vad en stor majoritet av svenska folket anser så utgår jag från att förslaget görs om i grunden, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Organisationerna vänder sig mot att dispensrätten ska anförtros kommunerna och pekar på resultatet av en granskning som Naturvårdsverket genomförde 2002. Av cirka 5 000 dispenser som lämnades under ett år var 70 procent av kommunernas beslut olagliga eller så dåligt motiverade att det inte gick att bedöma om de var lagliga.

Regeringens förslag till ny strandskyddslag syftar till att få ett tydligare regelverk. Blir förslaget verklighet får områden där det finns gott om strandnära byggen starkare skydd, medan det ska bli enklare att få bygga i områden där det finns gott om orörda stränder och trycket på exploatering är lågt.