Nyheter

Trög beslutsprocess orsakar bostadsbrist

Foto: Susanne Bengtsson.

En trög beslutsprocess och kortsiktiga lönsamhetskrav hos byggbolagen.

De är de största hindren för ett ökat bostadsbyggande. I alla fall om man frågar platschefer och arkitekter.

Platschefer och arkitekter ser tre stora hinder för att bygga fler bra bostäder. Man pekar på en trög beslutsprocess, mängden överklaganden och alltför få incitament för att bygga för resurssvaga grupper.

Det visar en ny undersökning från fibercementtillverkaren Cembrit.

Kortsiktiga lönsamhetskrav i byggbolagen är ett stort hinder för att bygga fler bra bostäder anser tre av fyra arkitekter (75 %).  Detta håller inte platscheferna med om i samma i utsträckning, men 26 procent instämmer helt. Om man lägger till dem som instämmer delvis blir det 92 procent av arkitekterna som ser kortsiktiga lönsamhetskrav som ett hinder och motsvarade siffra för platscheferna är 76 procent.

En trög beslutsprocess i kommuner och hos myndigheter är ett stort hinder.  Det tar alldeles för lång tid att få spaden i marken och att färdigställa projekt. 65 procent av arkitekterna håller helt med om det och motsvarande siffra för platscheferna är 84 procent.

Mängden överklaganden är en aspekt som påverkar beslutsprocessen och anses vara ett stort hinder. 52 procent av platscheferna instämmer helt.  Motsvarande siffra för arkitekterna är 44 procent.

Få incitament för att bygga för resurssvaga grupper är ytterligare ett problem. Det anser 62 procent av arkitekterna och nästan varannan platschef håller helt med om det (47 %).

Krångliga eller onödiga regler framförs ofta som ett hinder i mediedebatten. Nästan varannan platschef (47 %) instämmer helt. Arkitekterna är inte fullt lika övertygade. Var fjärde (24 %) instämmer helt. Tre av tio (30 %) håller inte med alls.

Kommunala särkrav hamnade längst ner på listan bland hinder för bostadsbyggande för både platschefer och arkitekter. 25 respektive 10 procent.

Cembrit ställde även frågan ”Borde storstäderna ha en förtätningsstrategi?” till arkitekterna. 85 procent svarade ja.  Fyra av tio (41 %) tycker att man ska bygga på industrimark i första hand. Fler än var fjärde (27 %) tycker att man ska bygga på parkeringsplatser och 15 procent att man ska bygga fler våningar på befintliga hus.

Cembrit har låtit göra intervjuer per telefon med 100 platschefer i Sveriges 15 största byggföretag samt 100 arkitekter som ritar hus.