Tunga trafik flyttas ur Norrtälje

Tunga trafik flyttas ur Norrtälje
Arbetet med ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och förbättrad luftkvalitet i Norrtälje fortsätter.
Arbetet med ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och förbättrad luftkvalitet i Norrtälje fortsätter. NCC Construction har fått Trafikverkets uppdrag att utföra etapp 2 av väg 76 som ska vara klar i juni 2014. Ordervärdet uppgår till 190 MSEK.

Vägbygget handlar om att dra väg 76 förbi Norrtälje västerut istället för genom centrum. Målet är att öka framkomligheten genom ett jämnare trafikflöde och skilja den tunga trafiken från tätorten. Det betyder minskad olycksrisk och bättre luft i centrala Norrtälje.

– Vägprojektet är oerhört omfattande både vad gäller material och arbetsinsats. När vi är klara kan vi gratulera Norrtäljes invånare till en lugnare och renare innerstad som också blir tryggare ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Thomas Lidberg, enhetschef för NCC Construction Infra.

I etapp två ingår bland annat två nya rondeller, en växtbeklädd bro – så kallad sociodukt – över vägen, en 135 meter lång bro över Norrtäljeån samt 5,4 kilometer ny väg, varav drygt hälften är anslutande kommunala vägar.

De två rondellerna kommer att byggas vid Esplanaden i höjd med Norrtälje sjukhus, samt vid Västövägens förlängning strax norr om Väster Knutby. Den växtbeklädda bron byggs vid Vigelsjöskolan och förses med en gång- och cykelväg.

Vägprojektet kommer bearbeta 100 000 kubikmeter jordschakt och 200 000 kubikmeter bergschakt och är därmed självförsörjande vad gäller krossprodukter. Överblivet berg kommer att krossas och tas om hand av NCC Roads för återbruk i andra projekt. Totalt beräknas 24 000 kvadratmeter asfalt att användas till den nya väg 76 med anslutningar.

Vägprojektet ska slutbesiktigas i augusti 2014 och har en garantitid på 10 år. 

Relaterade artiklar

Bygger ny hotelldel i form av en båt
Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden